AKROBATYKA – ZAJĘCIA DODATKOWE

Zapraszamy na pozaszkolne zajęcia z akrobatyki/gimnastyki na profesjonalnej hali w Tychach przy ul. Wejchertów 20.  Treningi odbywać się będą w każdą sobotę miesiąca, koszt zajęć wynosi 12,00 zł. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, m.in. zawierać będą elementy przygotowujące do egzaminów sprawnościowych do klasy IV, skierowane są szczególnie dla dzieci spoza Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy jak i naszych uczniów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy.

Treningi prowadzi Pani Anna Oziemczuk – trener akrobatyki w klubie Akro-Gym Mikołów oraz  nauczyciel Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.