Nabór uzupełniający

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy ogłasza nabór uzupełniający na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych o profilach:
akrobatyka oraz akrobatyka z elementami piłki nożnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie poniższego formularza rejestracyjnego do dnia 01.02.2019.

Wszystkie zgłoszone dzieci w dniach 04-08.02.2019 wezmą udział w zajęciach szkolnych SMS Tychy, podczas których odbędą się testy sprawnościowe. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11.02.2019 w indywidualnych wiadomościach dla rodziców.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nabór uzupełniający do klasy pierwszej

Dane kandydata

Kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym

Sending