Niewidzialna lekcja


😀 Uczniowie klasy V wchodzili w rolę niewidomej bohaterki „Katarynki”. Jak pracują zmysły: węch, dotyk, słuch?
❤️ Wracamy do doświadczeń z „Niewidzialnej wystawy”, uczymy się akceptacji i doceniamy to o czym często zapominamy.