REKRUTACJA – TESTY DO KLAS I-III

Harmonogram testów sprawnościowych do klas I-III i V-VIII


Testy sprawnościowe dla kandydatów do klas IV zostaną przeprowadzone 5 czerwca 2018 roku.

Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą dostępne na stronie internetowej szkoły
w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12:00.

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI
DLA KANDYDATÓW
DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

1. SZYBKOŚĆ – BIEG NA ODCINKU 20 M.
Kandydat ma za zadanie pokonanie w jak najkrótszym czasie odcinka 20m (rysunek 1). Szybkość wykonania mierzona jest za pomocą systemu fotokomórek WITTY. O kolejności decyduje czas wykonania próby.

2. ZWINNOŚĆ – BIEG WAHADŁOWY.
Kandydat ma zadanie pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy biegu wg rysunku 2. Szybkość wykonania mierzona jest za pomocą systemu fotokomórek WITTY. O kolejności decyduje czas wykonania próby.

3. SIŁA – SKOK W DAL Z MIEJSCA.
Polega na odbiciu się sprzed wyznaczonej linii, stojąc na ziemi obiema nogami i oddaniu jak najdłuższego skoku, lądując na obu stopach. O kolejności decyduje uzyskana odległość mierzona w centymetrach.

4. GIBKOŚĆ – SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD.
Próba będzie wykonywana na materacu lub macie. Z pozycji siad o nogach prostych kandydat wykonuje skłon tułowia w przód. Dąży do tego, aby położyc brzuch na udach, a klatką piersiową i rękami sięgać jak najdalej w przód w kierunku stóp. Po wykonaniu pełnego skłonu przytrzymuje pozycje przez kilka sekund.
Oceny dokonuje trener akrobatyki (max. 100 pkt., min. 0 pkt.).

5. GIBKOŚĆ – PODPÓR ŁUKIEM LEŻĄC TYŁEM (TZW. „MOSTEK”).
Próba będzie wykonywana na materacu lub macie. Z leżenia tyłem kandydat ugina i opiera ramiona obok głowy na szerokość barków (palce zwrócone ku plecom), ugina nogi w stawach kolanowych (stopy oparte o podłoże). Przez wyprost nóg i ramion podnosi tułów w górę do mostka. W mostku przenosi ciężar ciała na ramiona i potrzymuje pozycje kilka sekund.
Oceniane będzie samodzielne wykonanie ćwiczenia, wyprost w stawach łokciowych i kolanowych oraz ustawienie stawu barkowego w stosunku do podłoża.
Oceny dokonuje trener akrobatyki (max. 100 pkt., min. 0 pkt.).

6. SIŁA RĄK I BARKÓW – ZWIS NA DRĄŻKU O RAMIONACH UGIĘTYCH
Próba będzie wykonywana na drążku zawieszonym na drabince. Kandydat podchodzi do zwisu samodzielnie, nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokość barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie ćwiczenia powinien znajdowac się wyraźnie nad drążkiem.
Próba wykonywana jest 1 raz. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się na poniżej drążka.
O kolejności decyduje czas wykonania próby.

7. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA – SKŁON W PRZÓD Z LEŻENIA TYŁEM
Próba wykonywana jest na materacu. Kandydat leży na plecach z rozstawionymi na szerokośc bioder stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splacione na karku. Kandydatowi pomaga partner lub trener, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” kandydat wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, a następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Nie zalicza się skłonów, w których badany nie dotknął łokciami kolan.
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w czasie 30 sekund.

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI

Opis prób sprawnościowych można pobrać klikając w grafikę poniżej