REKRUTACJA – TESTY DO KLAS IV-VIII

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI
DLA KANDYDATÓW
DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY
DO KLAS IV – VIII
PIŁKA NOŻNA

1.ZWROTY Z PIŁKĄ
Zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 9 zwrotów z piłką 3 różnymi sposobami między liniami o długości 4,57 m oddalonymi od siebie o 4,57 m. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z poruszeniem piłki leżącej na linii przez badanego zawodnika. Zawodnik musi poprowadzić piłkę od linii A do linii B (rys. 2), a następnie (gdy pika przekroczy całym obwodem linię B) wykonać zwrot i poprowadzić piłkę do linii A. Zawodnik kończy próbę przekraczając linię A i zatrzymując piłkę stopą. Próbę wykonuje się 1 raz na każdą nogę. W przypadku, gdy badany nie ukończył próby w prawidłowy sposób (poślizgnął się, przewrócił, nie przekroczył linii lub zatrzymał piłki za linią) – próbę należy powtórzyć. Drugie błędne wykonanie oznacza dyskwalifikację zawodnika.

2.DRYBLING
Pomiar dokonywany poprzez fotokomórki, pierwsza w miejscu Startu, druga w miejscu Mety. Zawodnik Startuje na komendę START. Zawodnik stoi z nogą na piłce na linii STARTU (między pkt. X/Y) i ma za zadanie wykonać drybling po określonym torze (rys. 3). Odmierzanie czasu rozpoczynamy w momencie, gdy badany przekroczy linię startu. Zawodnik ma po kolei dobiegać z piłką  do punktów A, B, C i D, a następnie przebiec linię METY (między pkt. E/F) i zatrzymać za nią piłkę. Badany nie obiega pachołków a jedynie wykonuje przed nimi zwrot w taki sposób by piłka całym obwodem przekroczyła linię 1 i 2. Pachołków nie wolno dotknąć piłką. W przypadku, gdy badany nie ukończył próby w prawidłowy sposób (poślizgnął się, przewrócił, obiegł lub dotknął któregoś z pachołków, nie zatrzymał piłki lub nie przebiegł linii mety – próbę musi powtórzyć. Drugie błędne wykonanie oznacza dyskwalifikację zawodnika.

3. DOŚRODKOWANIE PIŁKI DO CELU
Zawodnik uderza stojącą piłkę wewnętrznym podbiciem dowolnej stopy do celu, który stanowi kwadrat o bokach 5 m. Bliższy bok kwadratu jest oddalony od linii uderzenia piłki o 20 m (do 13 lat) lub o 25 m (od 14 lat). Zawodnik uderza pikę 3 razy prawą nogą i 3 razy lewą nogą, a każde trafienie liczy się za 20 pkt. Wynik końcowy stanowi suma rezultatów 3 uderzeń każdą nogą. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 60 na jedną nogę.

TESTY MOTORYCZNE

1. ILLINOIS TEST ZWINNOŚCI
Zawodnik startuję z miejsca START i pokonuję tor biegu według rysunku. do miejsca oznaczonego META. Na starcie i mecie znajdują się fotokomórki. Ilość prób – 1.

2. TEST SZYBKOŚCI
Zawodnik pokonuję w linii prostej dystans 30 m z mierzonym międzyczasem 5m / 10m. Na linii start i meta znajdują się fotokomórki. Zawodnicy sami decydują kiedy rozpoczynają próbę. Zawodnik pokonuję 2 próby.

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI
DLA KANDYDATÓW
DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY
DO KLAS IV – VIII
AKROBATYKA

1. MOSTEK ZE STANIA

Próba będzie wykonywana na materacu lub macie. Z postawy stojącej w lekkim rozkroku, ręce wyprostowane w górę, kandydat wykonuje skłon tułowia w tył i opiera dłonie  na podłożu, na szerokość barków (palce zwrócone ku plecom), stopy oparte o podłoże. W mostku przenosi ciężar ciała na ramiona, prostuje kolana i przytrzymuje pozycje kilka sekund. Oceniane będzie samodzielne wykonanie ćwiczenia, wyprost w stawach łokciowych i kolanowych oraz ustawienie stawu barkowego w stosunku do podłoża.

2. PRZERZUT BOKIEM

Próba będzie wykonywana na materacu lub podłożu. Z postawy zasadniczej, RR wyprostowane w górę, kandydat wykonuje wykrok nogą odbijającą w przód. Po odbiciu  nogą wykroczną kolejno kładzie ręce na podłożu do krótkotrwałego stania na rękach w rozkroku. Kontynuując pełen obrót wyprostowanego ciała opiera nogę zamachową na podłożu i szybko prostuje tułów do postawy stojąc w rozkroku z ramionami w bok. Oceniane będzie samodzielne wykonanie ćwiczenia, wyprost nóg w stawach  kolanowych, pionowy przemach nóg ( brak załamania w stawie biodrowym), obszerność wykonania ćwiczenia.

3. STANIE NA RĘKACH  PRZY DRABINKACH

Próba będzie wykonywana przy drabinkach, z postawy wykrocznej z ramionami w górze, kandydat wykonuje zamach nogą zakroczną, poprzez skłon tułowia w przód opiera dłonie na podłożu – prostopadle na szerokość barków – unosi tułów i nogi pionowo w górę. Głowa lekko zadarta w tył, wzrok skierowany pionowo w dół na palce. W momencie stania na rękach stawy barkowe są całkowicie wyprostowane. Oceniane będzie samodzielne wykonanie ćwiczenia, wyprost w stawach łokciowych , kolanowych i biodrowych, ustawienie stawów barkowych wobec ciała.

4. POZIOMKA

Próba będzie wykonywana na podłożu.Kandydat wykonuje siad rozkroczny, dłonie  umieszcza równolegle między nogami, prostopadle do podłoża. Poprzez wznos tułowia i nóg w górę wykonuje podpór przodem na rękach. Oceniane będzie wysokość podporu, wyprost w stawach kolanowych i łokciowych,  czas  utrzymania poziomki ( co najmniej 3 sek).

5. ŚWIECA

Próba będzie wykonywana na materacu. Kandydat z leżenia tyłem z ramionami wzdłuż tułowia, wykonuje pionowy wznos nóg i tułowia w górę. Oceniane będzie ułożenie nóg i tułowia względem podłoża, wyprost nóg w stawach kolanowych i biodrowych, napięcie ciała, stabilność wykonania ćwiczenia.