TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO KLAS I

1. Rejestracja on-line  od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12 kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie
dostępna w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie 12:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas 1 – 13 maja 2019
roku o godzinie 12:00.
6.Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA DO KLAS IV

 1. Rejestracja on-line  od 6 maja 2019 roku godzina 12:00 do 24 maja 2019 roku godzina 15:00.
 2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 4 czerwca 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 07 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
  do dnia 14 czerwca 2019 roku, godzina 15:00.
 5. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów klas IV – 17 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.
 6. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo ukończenia klasy III i promocji do klasy IV.
 7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA DO KLAS I, II, V, VI, VII

 1. Rejestracja on-line  od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12 kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
 2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów nastąpi 13 maja 2019 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
 6. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo promocyjne do kolejnej klasy.
 7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS I, II, III, VI, VII

 1. Rejestracja on-line  od 6 maja 2019 roku godzina 12:00 do 24 maja 2019 roku godzina 15:00.
 2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 4 czerwca 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 07 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
  do dnia 14 czerwca 2019 roku, godzina 15:00.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów nastąpi 17 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
 6. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo promocyjne do kolejnej klasy.
 7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.