TERMINY REKRUTACJI

INFORMUJEMY, IŻ TESTY SPRAWNOŚCIOWE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I REKRUTACJI DO KLASY IV ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W DNIU 5 CZERWCA 2018 R. 

TESTY AKROBATYCZNE ODBĘDĄ SIĘ O GODZINIE 16:30 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZOLNYM NR 4 W TYCHACH (Jaroszowice, ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy).

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALIZACJĄ PIŁKA NOŻNA ODBĘDĄ SIĘ O GODZINIE 15:30 NA BOISKU PRZY UL. ANDERSA W TYCHACH.

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS I SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.smstychy.pl, składanie podań w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy al. Niepodległości 32) dokonywana będzie od 1 marca 2018 roku godzina 12:00 do 28 marca 2018 roku godzina 15:00.

2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 3 kwietnia 2018 roku. Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą dostępne na stronie internetowej szkoły w dniu 29 marca 2018r. o godzinie 12:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 na stronie SMS Tychy i poprzez wywieszenie list w budynku szkoły.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez przedłożenie: – potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach (wzór zostanie wysłany do rodziców kandydata po pozytywnej kwalifikacji do szkoły), – 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), do dnia 12 kwietnia 2018 roku, godzina 15:00.

5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas 1 nastąpi 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 na stronie SMS Tychy i poprzez wywieszenie list w budynku szkoły.

6. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

REKRUTACJA DO KLAS IV SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.smstychy.pl, składanie podań w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy al. Niepodległości 32) dokonywana będzie od 1 maja 2018 roku godzina 12:00 do 28 maja 2018 roku godzina 15:00.

2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 5 czerwca 2018 roku. Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą dostępne na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2018r. o godzinie 12:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na stronie SMS Tychy i poprzez wywieszenie list w budynku szkoły..

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez przedłożenie: – potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach (wzór zostanie wysłany do rodziców kandydata po pozytywnej kwalifikacji do szkoły), – 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), do dnia 15 czerwca 2018 roku, godzina 15:00.

5. Do dnia 26 czerwca 2018 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo ukończenia klasy III i promocji do klasy IV.

6. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów klas IV nastąpi 27 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na stronie SMS Tychy i poprzez wywieszenie list w budynku szkoły.

7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się regulaminem rekrutacji dla kandydatów na rok szkolny 2018/2019

>> REGULAMIN <<