TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO KLAS I

1. Rejestracja on-line  od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12 kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie
dostępna w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie 12:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas 1 – 13 maja 2019
roku o godzinie 12:00.
6.Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA DO KLAS IV

 1. Rejestracja on-line  od 6 maja 2019 roku godzina 12:00 do 24 maja 2019 roku godzina 15:00.
 2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 4 czerwca 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 07 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
  do dnia 14 czerwca 2019 roku, godzina 15:00.
 5. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów klas IV – 17 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.
 6. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo ukończenia klasy III i promocji do klasy IV.
 7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA DO KLAS II, V, VI, VII

 1. Rejestracja on-line  od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12 kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
 2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów nastąpi 13 maja 2019 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
 6. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć świadectwo promocyjne do kolejnej klasy.
 7. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz Kandydata 2019

Dane kandydata

Dane opiekuna prawnego kandydata

Zgody obowiązkowe

Sending