8-klasiści udowadniają, że można ŁĄCZYĆ EDUKACJĘ ZE SPORTEM!

Pogodzenie 33 godzin edukacji i ponad 16 godzin sportu z dobrymi efektami? 👀 Udowadniamy, że to możliwe‼️🥳
A właściwie udowodnili to nasi Uczniowie, którzy w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty uzyskali wyniki znacznie wyższe od średniej dla gminy, województwa oraz kraju i to w każdym z przedmiotów egzaminacyjnych! 🤩
Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentom oraz Nauczycielom, a także Rodzicom! 👏

Gratulujemy również wszystkich sukcesów sportowych, które osiągnęliście w mijającym roku szkolnym!  Jesteśmy z Was dumni! ❤️

Udowodniliśmy wspólnie, że jedno z dwóch głównych, naszych szkolnych haseł nie jest tylko pustym sloganem i skutecznie “Łączymy edukację ze sportem” 📔🖋️🥋🤸‍♀️🏒