Akcja Sprzątanie Świata

🌏♻️ W ramach akcji Sprzątanie Świata której celem jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci oraz działanie na rzecz ochrony środowiska, uczniowie klasy 1a i 2 b wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko i posprzątali teren wokół szkoły.