Bezpieczna droga do szkoły

Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię?
?? Nie wiecie Sprawdźcie to, a przy okazji szlifujcie j. angielski.