REKRUTACJA DO BURSY SMS TYCHY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy SMS Tychy mogą dokonać rejestracji od 23 lutego 2022 r. do 6 maja 2022 r.

Informujemy, iż rejestracji dokonują osoby nowe jak i kontynuujące pobyt w Bursie SMS Tychy.

ETAP I - Formularz zgłoszeniowy
 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
 2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
 3. Wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy do dnia 6 maja 2022 r.:
  – kwestionariusz zgłoszeniowy,
  opinię wychowawcy klasy (pobierz) – dotyczy nowych wychowanków bursy.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły/ bursy:

ETAP III - Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną celem zakwaterowania do Bursy

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy nowych wychowanków bursy.

 • Rozmowa będzie przeprowadzone indywidualnie.
 • Informacja o godzinie i miejscu zostanie ustalana indywidualnie po kontakcie sekretariatu szkoły z rodzicem/opiekunem prawnym.
 • Ogłoszenie listy wszystkich przyjętych wychowanków do bursy 6.06.2022 r.
ETAP IV - Potwierdzenie przyjęcia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Bursy nastąpi po:

Podpisaniu umowy określającej warunki współpracy z Bursą SMS Tychy w sekretariacie szkoły przy ul. Oświęcimskiej 51.

Umowę podpisują nowi wychowankowie oraz kontynuujący pobyt w bursie.

 • Termin podpisania umowy: 7.06-10.06.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kwestionariusz BURSA 2022/2023

Kwestionariusz BURSA 2022/2023

Dane kandydata

Kontynuacja / Nowy wychowanek *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Jestem zainteresowany/zainteresowana:

Zgody obowiązkowe

Sending