REKRUTACJA DO BURSY SMS TYCHY
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy SMS Tychy mogą dokonać rejestracji od 19.02.2024 r.

Informujemy, iż rejestracji dokonują osoby nowe jak i kontynuujące pobyt w Bursie SMS Tychy.

ETAP I - Formularz zgłoszeniowy
  1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
  2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
  3. Wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy do dnia 30.04.2024 r.:
    – kwestionariusz zgłoszeniowy.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły/ bursy:

ETAP II - Potwierdzenie przyjęcia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Bursy nastąpi po:

Podpisaniu umowy określającej warunki współpracy z Bursą SMS Tychy w sekretariacie szkoły przy ul. Murarskiej 28

Umowę podpisują nowi wychowankowie oraz kontynuujący pobyt w bursie.

  • Termin podpisania umowy: 10.06.2024 r. – 14.06.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BURSA 2024/2025

Dane kandydata do bursy na rok szkolny 2024/2025

Kontynuacja / Nowy wychowanek *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Zgody obowiązkowe

Sending