Dwutygodniowy kurs w szkole językowej “BELS” na Malcie 📝

W ramach projektu Erasmus+, Pani Anna Królikowska wzięła udział w dwutygodniowym kursie w szkole językowej „BELS” na Malcie.

Kurs bazował na współpracy i uczeniu się w kontekście międzynarodowym. Był okazją do doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim i pracy zespołowej w środowisku wielokulturowym. Szkolenie bazowało na uczeniu się przez działanie, doświadczanie i wymianie najlepszych praktyk. Uzupełnieniem kursu był bogaty program kulturalny. Zdobyte doświadczenie oraz umiejętności językowe nauczycielka wykorzysta we współpracy ze szkołami europejskimi, biorącymi udział w projektach Erasmus+.

👍🏻