Koło turystyczna na Wielkiej Raczy

Nasze koło turystyczne pozdrawia z Wielkiej Raczy.