Kubistyczne autoportrety uczniów klasy Ia

?Od gry po piękne portrety w stylu Picasso. 1a i ich hiszpańska plastyka.
??Dzień Hiszpański??