Meblowanie i wyposażanie szkoły

Od zeszlego tygodnia intensywnie przygotowujemy budynek i pomieszczenia szkolne na przyjęcie pierwszych w historii szkoły uczniów.
Szkoła została wyposażona w szafki uczniowskie, tak aby każdy uczeń mógł schować swoje prywatne rzeczy jak również przybory, buty czy wierzchnie okrycie.


W tym tygodniu przygotowujemy ławki szkolne – skręcamy, składamy i układamy w salach lekcyjnych. Przygotowujemy również pomieszczenie sekretariatu szkoły. Już niedługo będzie czynne !

Nauczyciele opracowują plany dydaktyczne i przygotowują się do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szkoła każdego dnia pięknieje dla naszych uczennic i uczniów.