Obowiązek informacyjny Faceboook

Obowiązek informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Strony na Facebooku https://www.facebook.com/smstychy:

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu społecznościowego jest Meta Platforms Ireland Limited, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu.
 2. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika Strony na Facebooku są:
  • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy – Szkoła Podstawowa z siedzibą w Tychach, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy, NIP: 6462953884, REGON: 366800435, numer RSPO 133199, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz
  • Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy z siedzibą w Tychach, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy, NIP: 6462988411, REGON: 388086044, numer RSPO: 277044, adres poczty elektronicznej: [email protected].
   (zgodnie z orzecznictwem TSUE, tj. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Strony na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych wraz z Facebookiem).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i analizy statystyk Strony na Facebooku, a także w celu obsługi Strony na Facebooku, co do pozostałych działań na Facebooku należy zapoznać się z polityką Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation,
 4. odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: w zakresie obsługi Strony na Facebooku, w tym wiadomości itd. dane nie będą przekazywane osobom, czy podmiotom trzecim,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania: możliwe jest np. usunięcie treści wiadomości na Messengerze, ale nie możemy usunąć danych, za które odpowiedzialny jest Facebook,
 6. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje lub przesyła dane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika bądź też dane te mogą być w tych krajach przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach zawartych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Facebooka. Meta Platforms Ireland Limited korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności, takich jak: typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgody (jeżeli była udzielona), a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne.