Od akrobatyki do futbolu

We wrześniu 2017 ruszy Szkoła Mistrzostwa Sportowego, powołana przez Akademię Piłki Nożnej GKS Tychy. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać do niej będą uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej – od I do IV, a potem roczników będzie systematycznie przybywać.

Odbyły się już pierwsze spotkania z rodzicami, którzy zainteresowani są wysłaniem swoich pociech do SMS. Taka szkoła to w Tychach nowość, więc pytań było bardzo dużo.

– Rodzice pytali zarówno o sprawy ogólne – na jakich zasadach będzie działała szkoła, jak będzie wyglądała realizacja programu nauczania, jak i szczegółowe, dotyczące organizacji dnia nauki, kosztów czesnego, itd. – powiedział Marcin Legwand, wiceprezes APN GKS. – W naszej szkole rok szkolny zostanie podzielony nie na semestry, ale trymestry. Po prostu chcemy częściej spotykać się z rodzicami, po przepracowaniu mniejszej partii materiału, by mieć większy wpływ na postępy edukacyjne dzieci. Rodzice mogą przywieźć dziecko do szkoły już na godz. 7, a odebrać o godz. 16.30 czy 17. Wówczas uczeń powinien mieć już odrobione lekcje, a pozostały czas dnia może poświęcić na dodatkowe zainteresowania lub czas wolny. Organizacja pracy w szkole będzie przypominała… półkolonie. Przewidujemy także zajęcia dodatkowe, a także oprócz języka angielskiego – dodatkowy język obcy. Jaki? – zadecydujemy po konsultacjach z rodzicami. Rodzice pytali także o czesne. Dla zawodników APN GKS będzie ono wynosiło 150 zł, dla pozostałych – 200 zł.

W klasach I – III wiodącą dyscypliną sportową będzie akrobatyka.

– Poza normalnym procesem dydaktycznym, uczniowie będą brali udział w zajęciach z akrobatyki, treningach judo, które prowadzić będą trenerzy Gwardii Tychy – stwierdził Marcin Kuśmierz, wiceprezes APN GKS. – Oferta sportowa uzupełniona będzie o naukę pływania oraz jedną godziną zajęć z psychologiem i dietetykiem sportowym. Piłka nożna pojawi się po lekcjach – w klubie. I tak będzie przez trzy pierwsze lata nauki, natomiast specjalizację piłkarską rozpoczniemy od IV klasy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż podczas szkolenia młodzieży w klubach, po prostu nie ma czasu na popołudniowe, dodatkowe treningi ogólnorozwojowe, czy motoryczne. To jest nasz handicap, bo zajęciom piłkarskim od najmłodszych lat towarzyszą ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki czy judo. To stanowi znakomitą podbudowę do rozwoju nie tylko małych piłkarzy, ale po prostu młodych ludzi, bez względu na dyscyplinę jaką później wybiorą.

Rozpoczął się proces rekrutacji – termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń mija 11 kwietnia. 18.04 odbędą się testy sprawnościowe, 24.04 SMS ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do szkoły, a do 28.04 rodzice będą mieli czas na dostarczenie potwierdzenia uczęszczania ich dzieci do SMS.

Jeśli chodzi bazę, zarządzany przez spółkę Śródmieście budynek dawnej WSZiNS, jest przystosowany do przyjęcia uczniów. W czasie wakacji zakupione zostaną meble, wyposażenie klas i pomoce dydaktyczne. Przygotowano też projekt kart klubowych – otrzymali je zawodnicy APN GKS, a wkrótce uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów. Dzięki podpisaniu umów z różnymi firmami, karty będą służyły z jednej strony do zakupu różnych towarów i usług z rabatami, a z drugiej za przekazane przez firmy środki, Akademia wyposaży szkołę.

Autor: Leszek Sobieraj – tychy.pl