Ósmoklasiści w Krakowie

?? Klasa ósma poznaje religię i kulturę żydowską na krakowskim Kazimierzu.
W planie było zwiedzanie historycznego miasta Krakowa, a na zakończenie wizyta w teatrze Stu na spektaklu “Zemsta”.