Szkoła Podstawowa – Rekrutacja 2022/2023

ZAPISY

Szanowni Państwo,

informujemy, że już 31 stycznia 2022 r., od godziny 8:00 rozpoczynie się rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy na rok szkolny 2022/2023!

W poniedziałek (31 stycznia 2022r.), w dolnej częsci ekranu pojawi się kwestonariusz kandydata, który będą Państwo mogli wypełnić w formie elektronicznej, aby zapisać dziecko do systemu rekrutacyjnego. Podczas rejestracji wymagany jest wybór jendej z poniższych dyscyplin sportowych.

 

W klasie I  SMS Tychy (pierwszy etap edukacyjny) można wybrać następujące dysycpliny:

 • akrobatyka (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatyka z elemantami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego)
 • akrobatyka z elemantami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatyka z elemantami hokeja (tygodniowo: 6h treningu hokeja na lodzie, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego) – klasa akrobatyka z elementami hokeja zostanie zawiązana tylko w momencie, kiedy liczba kandydatów zakwalifikowanych podczas testów sprawnościowych osiągnie minimum 15 osób.

 

W klasie IV SMS Tychy (drugi etap edukacyjny) można wybrać następujące dysypliny:

 • klasa o profilu akrobatycznym (tygodniowo: 12h treningu akrobatycznego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)),
 • klasa o profilu piłki nożnej (tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)),
 • klasa o profilu judo (tygodniowo: 12 h treningu judo, 4h wychowawnia fizycznego),
 • klasa o profilu hokejowym (tygodniowo: 12h treningu hokeja na lodzie, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)) – REKRUTACJA WENĘTRZNA wyłącznie dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, którzy zakończyli pierwszy etap edukacyjny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy!

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 1
 • 31 stycznia – 7 marca 2022 r. do godziny 12:00 – Wypełnij on-line kwestionariusz kandydata i złóż w sekretariacie podpisana kopię
 • 9 marca 2022 r. o godzinie 14:45 w SMS Arena, (Tychy, ul. Lawendowa) – Przyjdź na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica)
 • 18 marca 2022 r. o godzinie 12:00 – Podamy wyniki testów sprawnościowych
 • 23 – 25 marca 2022 r. między godziną 8:00 a 18:00 – Podpisz z nami umowę i donieś: 3 zdjęcia legitymacyjne
 • 30 marca 2022 r. – Ogłosimy listę uczniów klas pierwszych
 • 30 marca – 16 sierpnia 2022 r. – Donieś zaświadczenie lekarskie
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 4
 • 4 maja – 23 maja 2022 r. do godziny 12:00 – Wypełnij on-line kwestionariusz kandydata i złóż w sekretariacie podpisana kopię
 • 25 maja 2022 r. – Sprawdź na stronie godzinę testów sprawnościowych
 • 27 maja 2022 r. w SMS Arena (Tychy, ul. Lawendowa) – Przyjdź na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica)
 • 3 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 – Podamy wyniki testów sprawnościowych
 • 8 – 10czerwca 2022 r. między godziną 8:00 a 18:00 – Podpisz z nami umowę i donieś: 3 zdjęcia legitymacyjne
 • 15 czerwca 2022 r.  – Ogłosimy listę uczniów klas czwartych
 • 30 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 – Dostarcz świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
 • 30 marca – 16 sierpnia 2022 r. – Donieś zaświadczenie lekarskie

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

2022/2023

 

 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLAS I

– akrobatka

– akrobatyka z elementami piłki nożnej

– akrobatyka z elementami judo

– akrobatyka z elementami hokeja (od kandydata do klasy akrobatycznej z elementami hokeja wymagana będzie umiejętność jazdy na łyżwach na poziomie conajmniej dobrym – dodatkowe próby sprawności na lodzie. O terminie testów sprawnościowych na lodzie, Rodzice/Opiekunowie prawni* zakwalifikowanych kandydatów zostaną poinformowani indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.)

OPIS PRÓB SRAWNOŚCIOWYCH + PUNKTACJA

 • KLASY IV O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH PIŁKA + PUNKTACJA

 •  KLASA IV O PROFILU AKROBATYCZNYM

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWCH AKRO + PUNKTACJA

 •  KLASA IV O PROFILU JUDO

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI JUDO + PUNKTACJA

 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY IV – HOKEJ (WYŁĄCZNIE REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022)

– Opis prób sprawnościowych do testów sprawnościowych w rekrutacji wewnętrznej do drugiego etapu edukacyjnego dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, zostaną przesłane Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu*  indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

REGULAMIN REKRUTACJI – rok szkolny 2022/23

DZIEŃ OTWARTY

2022/2023

 

 • TERMIN: 5 MARCA 2022 r.
 • GODZINA: 10:00 – 12:00
 • MIEJCE:

–  SMS ARENA (UL. LAWENDOWA 2, 43-100 TYCHY)

–  SMS TYCHY (UL. OŚWIĘCIMSKA 51, 43-100 TYCHY)

 • Szczegóły dotyczące DNIA OTWARTEGO SMS TYCHY  podamy wkrótce.
ILE KOSZTUJE SZKOŁA?

CZESNE

W roku szkolnym 2022/2023 czesne wyniesie 500,00 zł. Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

OBIADY

Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie.

BUS SZKOLNY

Osoby dojeżdżające do szkoły spoza Tychów mogą skorzystać ze szkolnego busa i zakupić bilet miesięczny: w roku szkolnym 2022/2023 można skorzystać z  2 podstawowych taryf:

 • taryfa A – 350,00 zł (dojazd do i ze szkoły)
 • taryfa B 230,00 zł (dojazd w jedną stronę)

Szczegółowe trasy są ustalane z uwzględnieniem zapotrzebowania na dojazd, dlatego ostateczne informacje możemy przekazać po rekrutacji.

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W SMS TYCHY?

W klasach 1-3 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • akrobatykę (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatykę z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego)

W klasach 4-8 w roku szkolnym 2022/2023 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną – tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo),
 • akrobatykę – tygodniowo: 12h treningu akrobatycznego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5 2h judo)
 • judo – tygodniowo: 12 h treningu judo, 4h wychowawnia fizycznego.
O KTÓREJ ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE? CZY FUNKCJONUJE ŚWIETLICA?

Lekcje zaczynamy o 7:40 i najpóźniej kończymy o 16.35. Świetlica działa od 7:00 do 17:00.

CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Tak, podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupuje szkoła i wypożycza Uczniowi na dany rok szkolny. Ćwiczenia do religii i języka włoskiego zakupują Rodzice.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI?

Tak, mundurek szkolny składa się z białej koszulki polo z logotypem szkoły (35 zł) i granatowego sweterka (65 zł) również z logotypem. Mundurki można kupić poprzez stronę: https://www.akademiagkstychy.pl/sklep//

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791 przed testami sprawnościowymi. Jeżeli, dziecko nie przejdzie testów sprawnościowych pozytywnie wpisowe zostanie Państwu zwrócone. W ramach wpisowego dla dzieci zakwalifikowanych zostanie zakupina wyprawka szkolna w której, skład wchodzi: polówka, spodenki oraz dres z logo klubu. 

 • Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.
CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwzkazań zdrowotnych, pozwalające na trenowanie danego sportu (na druku otrzymanym w sekretariacie szkoły). Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego. Szkoła współpracuje z lekarzem medycyny sportowej, który przyjmuje w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 (https://ums.net.pl/medycyna-sportowa/). Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest dodatkowo płatna.

ILU UCZNIÓW JEST W KLASACH?

Klasy nie przekraczają 22 Uczniów.

DO KIEDY PODPISUJEMY UMOWĘ ZE SZKOŁĄ?

Cały cykl edukacyjny jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy trwa od pierwszej do trzeciej klasy, a drugi od czwartej do ósmej. Umowy są zawierane osobno na każdy z cykli.  Każdy Uczeń musi przejść rekrutację dwa razy – do pierwszej i czwartej klasy.

JAKICH JĘZYKÓW MOZNA SIĘ UCZYĆ W SZKOLE?

Od pierwszej klasy Uczniowie zaczynają przygodę z językiem angielskim i włoskim.

Uczniowie klas I:  1h j. włoskiego, 3h j. angielskiego/tygodniowo;

Uczniowie klas II:  1h j. włoskiego, 4h j. angielskiego/tygodniowo;

Uczniowie klas III:  1h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;

Uczniowie klas IV: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;

Uczniowie klas V:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;

Uczniowie klas VI:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;

Uczniowie klas VII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;

Uczniowie klas VIII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo.

KIEDY I JAK ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY?

Terminy -> TERMINY
Formularz zgłoszeniowy -> FORMULARZ

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 pod numerem telefonu 532 844 338.