Szkoła Podstawowa – Rekrutacja 2022/2023

ZAPISY

Szanowni Państwo,

 

w dolnej części ekranu znajduje się kwestionariusz kandydata, który należy wypełnić w formie elektronicznej, aby zapisać dziecko do systemu rekrutacyjnego. Podczas rejestracji wymagany jest wybór jednej z poniższych dyscyplin sportowych.

 

W klasie IV SMS Tychy (drugi etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • klasa o profilu akrobatycznym (tygodniowo: 12h treningu akrobatycznego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)),
 • klasa o profilu piłki nożnej (tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)),
 • klasa o profilu judo (tygodniowo: 12 h treningu judo, 4h wychowania fizycznego),
 • klasa o profilu hokejowym (tygodniowo: 12h treningu hokeja na lodzie, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)) – REKRUTACJA WEWNĘTRZNA wyłącznie dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, którzy zakończyli pierwszy etap edukacyjny.

* Kwestionariusz kandydata do klas IV będzie dostępny zgodnie  z terminami rekrutacji od 4 maja 2022 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY I (DO WCZERPANIA MIEJSC W ODDZIAŁACH):

 • akrobatykę (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatyka z elementami hokeja (tygodniowo: 6h treningu hokeja na lodzie, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY III:

 • akrobatyka (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatyka z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego)
 • akrobatyka z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY V, VI i VII:

 • klasa o profilu piłki nożnej (tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)),

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy!

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Formularz dla kandydatów do klasy IV SMS Tychy dostępny będzie od 04.05.2022 r. godz. 7:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZAPISY

Szanowni Państwo,

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy prowadzi rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023 do klas:

 • I akrobatyka,
 • I akrobatyka z elementami judo,
 • I akrobatyka z elementami piłki nożnej,
 • III akrobatyka,
 • III akrobatyka z elementami judo,
 • III akrobatyka z elementami piłki nożnej,
 • V piłka nożna,
 • VI piłka nożna,
 • VII piłka nożna.

W dolnej części ekranu znajduje się kwestionariusz kandydata, który należy wypełnić w formie elektronicznej, aby zapisać dziecko do systemu rekrutacyjnego. Etapy dalszego postępowania rekrutacyjnego opisane są w mailu potwierdzającym wysłanie formularza.

 

W klasie I  SMS Tychy (pierwszy etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny (DO WYCZERPANIA MIEJSC W ODDZIALE):

 • akrobatykę (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatyka z elementami hokeja (tygodniowo: 6h treningu hokeja na lodzie, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

 

W klasie III  SMS Tychy (pierwszy etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • akrobatyka (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego),
 • akrobatyka z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego)
 • akrobatyka z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

 

W klasach IV-VIII SMS Tychy (drugi etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • klasa o profilu piłki nożnej (tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)).

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy!

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Kwestionariusz kandydata 2022/2023 - uzupełniająca 5-8

Kwestionariusz kandydata 2022/2023 - uzupełniająca 5-8

Dane osobowe kandydata

Adres zamieszkania

Kandydat do klasy: *
*Jeśli dziecko nie jest/nie było członkiem innego klubu, prosimy wpisać "Nie dotyczy"
Czy jestem zainteresowany transportem szkolnym (dotyczy tylko osób spoza Tychów) *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Zgody obowiązkowe

WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

Klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych osób, które biorą udział w rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy w roku szkolnym 2022/2023.

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 51, 43-100 Tychy, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
2. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji.
4. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
5. Dane nie będą profilowane.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Tychy: [email protected]

Sending
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 1
 • 31 stycznia – 7 marca 2022 r. do godziny 12:00 – Wypełnij on-line kwestionariusz kandydata i złóż w sekretariacie podpisana kopię
 • 9 marca 2022 r. o godzinie 14:45 w SMS Arena, (Tychy, ul. Lawendowa) – Przyjdź na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica)
 • 18 marca 2022 r. o godzinie 12:00 – Podamy wyniki testów sprawnościowych
 • 23 – 25 marca 2022 r. między godziną 8:00 a 18:00 – Podpisz z nami umowę i donieś: 3 zdjęcia legitymacyjne
 • 30 marca 2022 r. – Ogłosimy listę uczniów klas pierwszych
 • 30 marca – 16 sierpnia 2022 r. – Donieś zaświadczenie lekarskie (Zawodnicy APN SMS TYCH posiadają ważne zaświadczenie lekarskie w klubie – do szkoły należy dostarczyć tylko kopię zaświadczenia.)
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 4
 • 4 maja – 23 maja 2022 r. do godziny 12:00 – Wypełnij on-line kwestionariusz kandydata i złóż w sekretariacie podpisana kopię
 • 25 maja 2022 r. – Sprawdź na stronie godzinę testów sprawnościowych
 • 27 maja 2022 r. w SMS Arena (Tychy, ul. Lawendowa) – Przyjdź na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica)
 • 3 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 – Podamy wyniki testów sprawnościowych
 • 8 – 10czerwca 2022 r. między godziną 8:00 a 18:00 – Podpisz z nami umowę i donieś: 3 zdjęcia legitymacyjne
 • 15 czerwca 2022 r.  – Ogłosimy listę uczniów klas czwartych
 • 30 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 – Dostarcz świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
 • 30 marca – 16 sierpnia 2022 r. – Donieś zaświadczenie lekarskie (Zawodnicy APN SMS TYCH posiadają ważne zaświadczenie lekarskie w klubie – do szkoły należy dostarczyć tylko kopię zaświadczenia.)

 

GODZINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH W DNIU 27 MAJA 2022 R.:

 

 • AKROBATYKA GRUPA 1:

ZBIÓRKA, GODZ. 14:20

TESTY SPRAWNOŚCIOWE, GODZ. 14:30

 

 • AKROBATYKA, GR 2:

ZBIÓRKA, GODZ. 14:50

TESTY SPRAWNOŚCIOWE. 15:00

 

 • JUDO:

ZBIÓRKA, GODZ. 14:40

TESTY SPRAWNOŚCIOWE, GODZ. 14:50

 

 • PIŁKA NOŻNA:

ZBIÓRKA, GODZ. 15:45

TESTY SPRAWNOŚCIOWE, GODZ. 15:55

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 • W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nabór uzupełniający do klas I, III, V, VI oraz VII odbywa się przez cały rok szkolny. O przyjęciu do szkoły decydują umiejętności oceniane przez koordynatora szkolenia z danej dyscypliny sportowej w porozumieniu z trenerem prowadzącym, który przeprowadza testy w określony sposób dla danej dyscypliny sportu. Terminy ustala przewodniczący komisji rekrutacyjnej (informację o terminach otrzymają Państwo za pośrednictwem sekretariatu).

Kwestionariusz kandydata dostępny pod linkiem poniżej.

Rekrutacja 2022/2023

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

2022/2023

 

 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLAS I:

– akrobatka,

– akrobatyka z elementami piłki nożnej,

– akrobatyka z elementami judo,

– akrobatyka z elementami hokeja (od kandydata do klasy akrobatycznej z elementami hokeja wymagana będzie umiejętność jazdy na łyżwach na poziomie conajmniej dobrym – dodatkowe próby sprawności na lodzie. O terminie testów sprawnościowych na lodzie, Rodzice/Opiekunowie prawni* zakwalifikowanych kandydatów zostaną poinformowani indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.).

OPIS PRÓB SRAWNOŚCIOWYCH + PUNKTACJA

 • KLASY IV O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ:

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH PIŁKA + PUNKTACJA

 •  KLASA IV O PROFILU AKROBATYCZNYM:

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWCH AKRO + PUNKTACJA

 •  KLASA IV O PROFILU JUDO:

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI JUDO + PUNKTACJA

 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY IV O PROFILU HOKEJOWYM (WYŁĄCZNIE REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022).

– Opis prób sprawnościowych do testów sprawnościowych w rekrutacji wewnętrznej do drugiego etapu edukacyjnego dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, zostaną przesłane Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu*  indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • O przyjęciu do szkoły decydują umiejętności oceniane przez koordynatora szkolenia z danej dyscypliny sportowej w porozumieniu z trenerem prowadzącym, który przeprowadza testy w określony sposób dla danej dyscypliny sportu.

DZIEŃ OTWARTY

2022/2023

 

 • TERMIN: 5 MARCA 2022 r.
 • GODZINA: 10:00 – 12:00
 • MIEJCE:

–  SMS ARENA (UL. LAWENDOWA 2, 43-100 TYCHY)

–  SMS TYCHY (UL. OŚWIĘCIMSKA 51, 43-100 TYCHY)

 

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi  na Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz czwartych.

Nie zabraknie miejsca również dla tych, którzy są ciekawi Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.

Każde dziecko otrzyma upominek oraz będzie miało możliwość spróbowania swoich sił plastycznych, tanecznych, językowych.

Uczestników czeka mnóstwo niezapomnianej zabawy, a rodzice będą mogli zobaczyć budynek szkolny, halę do treningów specjalistycznych w których na co dzień trenują nasi uczniowie.

 

Plan Dnia Otwartego w budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy):

 

 • 10:00 – rozpoczęcie Dnia Otwartego SMS Tychy;
 • 10:10 – 12:00 – zajęcia pokazowe:

– świetlicowy świat zabaw – gry i zabawy dla każdego (parter);

– tryb kreatywny – zabawy oraz prace plastyczne (I piętro);

– językowe tańce, hulańce – tańce i zabawy w języku angielskim oraz w języku włoskim (I piętro);

– kraina chemika – pokaz doświadczeń fizycznych/chemicznych (I piętro);

 • 12.00 – zakończenie.

 

Plan Dnia Otwartego w Hali Sportowej SMS Arena (ul. Lawendowa, 43-100 Tychy):

 

 • 10:00 – rozpoczęcie Dnia Otwartego SMS Tychy;
 • 10:10 – 12:00 – zajęcia pokazowe:

– występ uczniów specjalizacji akrobatycznej;

– występ uczniów specjalizacji hokejowej (unihokej na trawie);

– występ uczniów specjalizacji judo;

– mecz zawodników APN SMS TYCHY z klas pierwszych z zawodnikami Zagłębia Sosnowiec;

 • 12:00 – zakończenie.

 

* Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy pamiętać o konieczności zasłonienia ust i nosa, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, hali oraz zabraniu ze sobą długopisu. 

 

DZIEŃ OTWARTY SMS TYCHY 2022

ILE KOSZTUJE SZKOŁA?
 • CZESNE:

W roku szkolnym 2022/2023 czesne wyniesie 500,00 zł. Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

 • OBIADY:

Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie. Obecnie cena wynosi 16,50 zł za posiłek, cena aktualna na wrzesień 2022 r., może ulec zmianie.

 • BUS SZKOLNY:

Osoby dojeżdżające do szkoły spoza Tychów mogą skorzystać ze szkolnego busa i zakupić bilet miesięczny.

W roku szkolnym 2022/2023 można skorzystać z  2 podstawowych taryf:

 

 • taryfa A – 350,00 zł (dojazd do i ze szkoły);
 • taryfa B – 230,00 zł (dojazd w jedną stronę).

 

* Szczegółowe trasy oraz ceny karnetów są ustalane z uwzględnieniem zapotrzebowania na dojazd, dlatego ostateczne informacje możemy przekazać po zakończonej rekrutacji.

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W SMS TYCHY?

W klasach 1-3 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • akrobatykę (tygodniowo: 11h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 6h treningu piłkarskiego, 7h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatyka z elementami hokeja (tygodniowo: 6h treningu hokeja na lodzie, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

W klasach 4-8 w roku szkolnym 2022/2023 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną – tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo);
 • akrobatykę – tygodniowo: 12h treningu akrobatycznego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5 2h judo);
 • judo – tygodniowo: 12 h treningu judo, 4h wychowawnia fizycznego.
 • hokej – (tygodniowo: 12h treningu hokeja na lodzie, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)) – REKRUTACJA WEWNĘTRZNA wyłącznie dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, którzy zakończyli pierwszy etap edukacyjny.
O KTÓREJ ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE? CZY FUNKCJONUJE ŚWIETLICA?
 • Lekcje zaczynamy o 7:40 i najpóźniej kończymy o 16.35;
 • Świetlica działa od 7:00 do 17:00.
CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Tak, podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupuje szkoła i wypożycza Uczniowi na dany rok szkolny. Ćwiczenia do religii i języka włoskiego zakupują Rodzice.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI/STROJE SPORTOWE?

MUNDURKI SZKOLNE

Mundurek szkolny składa się z białej koszulki polo z logotypem szkoły i granatowego sweterka również z logotypem. Mundurki można kupić poprzez stronę: https://www.akademiagkstychy.pl/sklep// 

STRÓJ SPORTOWY W PIERWSZYM ETAPIE EDUKCYJNYM:

 • WF – koszulka w kolorze czarnym;
 • AKROBATYKA – koszulka w kolorze czerwonym lub strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023) – stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • PIŁKA NOŻNA – koszulki w kolorze zielonym (stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • JUDO – judoga (stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 •  HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023 – stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej).

 

STRÓJ SPORTOWY W DRUGIM ETAPIE EDUKCYJNYM:

 • WF – koszulka w kolorze czarnym;
 • AKROBATYKA strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023) – stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • PIŁKA NOŻNA – koszulki w kolorze zielonym oraz czerwonym (stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • JUDO – judoga (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023 – stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej).
 •  HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023 – stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej).

 

 • Strój z logotypem szkoły można kupić poprzez stronę:

https://www.akademiagkstychy.pl/sklep//

https://machikogym.com/product-category/odziez-klubowa/acro-gym-mikolow/

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791 przed testami sprawnościowymi. Jeżeli, dziecko nie przejdzie testów sprawnościowych pozytywnie wpisowe zostanie Państwu zwrócone. W ramach wpisowego dla dzieci zakwalifikowanych zostanie zakupina wyprawka szkolna w której, skład wchodzi:

 • koszulka z logotypem szkoły;
 • spodenki z logotypem szkoły;
 • dres z logotypem szkoły.

 

* Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwzkazań zdrowotnych, pozwalające na trenowanie danego sportu (na druku otrzymanym w sekretariacie szkoły). Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego. Szkoła współpracuje z lekarzem medycyny sportowej, który przyjmuje w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 (https://ums.net.pl/medycyna-sportowa/). Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest dodatkowo płatna.

ILU UCZNIÓW JEST W KLASACH?

Klasy nie przekraczają 22 Uczniów.

DO KIEDY PODPISUJEMY UMOWĘ ZE SZKOŁĄ?

Cały cykl edukacyjny jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy trwa od pierwszej do trzeciej klasy, a drugi od czwartej do ósmej. Umowy są zawierane osobno na każdy z cykli.  Każdy Uczeń musi przejść rekrutację dwa razy – do pierwszej i czwartej klasy.

JAKICH JĘZYKÓW MOZNA SIĘ UCZYĆ W SZKOLE?

Od pierwszej klasy Uczniowie zaczynają przygodę z językiem angielskim i włoskim.

 • Uczniowie klas I:  1h j. włoskiego, 3h j. angielskiego/tygodniowo;
 • Uczniowie klas II:  1h j. włoskiego, 4h j. angielskiego/tygodniowo;
 • Uczniowie klas III:  1h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;
 • Uczniowie klas IV: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;
 • Uczniowie klas V:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;
 • Uczniowie klas VI:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;
 • Uczniowie klas VII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo;
 • Uczniowie klas VIII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego w tym 2h konwersacji/tygodniowo.
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 pod numerem telefonu 532 844 338.