UBEZPIECZENIE

Poniżej przedstawiamy oferty ubezpieczeń, dostosowanych do potrzeb uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Prosimy jednocześnie pamiętać, że jest to jedynie propozycja i to Państwo podejmują decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej. Mogą Państwo ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

Oferta ubezpieczenia ucznia firmy InterRiskTU S.A.

Oferta ubezpieczenia ucznia firmy InterRisk TU S.A. – telefon kontaktowy: 887-777-112.
Polisa wirtualna – KOMINUKAT SMS Tychy
To nowa oferta, zaproponowana przez dotychczasowego przedstawiciela Ubezpieczenia.

Atuty oferty:

 • Świadczenie bólowe wypłacane w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagało interwencji medycznej w placówce medycznej oraz co najmniej dwóch wizyt kontrolnych
 • Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów lub aparatów słuchowych do 200 zł
 • Świadczenie wypłacane z tytułu pogryzienia przez psa oraz pokąsania lub ukąszenia
 • Świadczenie wypłacane za pobyt i leczenie w szpitalu – opcja pobyt w szpitalu z powodu choroby  oraz NNW max 100 dni. Stawka za pierwsze 10 dni  – 150,00 zł.
 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy.
 • Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji;
 • Prosta i szybka procedura likwidacji szkód. Wniosek o wypłatę odszkodowania można wysłać w wersji elektronicznej (na email) lub w wersji papierowej (pocztą).
 • Pomoc indywidualnie wyznaczonego Opiekuna Placówki przez cały okres ochrony.

Wpłaty: 
Przystąpienie do polisy następuje poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w załączonej ofercie od Ubezpieczyciela. Wpłat proszę dokonywać do 26.09.2021 r.

Pytania:
Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia prosimy kierować do firmy ubezpieczeniowej (InterRisk TU S.A. 887-777-112).

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie: – serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie – danych osobowych osoby Ubezpieczonej – dane Ubezpieczającego – numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej:
  https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
 • Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:
  Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice
 • Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: [email protected]
 • Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania pod poniższym linkiem:
https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ lub DRUK – ZGŁOSZENIE SZKODY

Oferta ubezpieczenia sportowców firmy Kahlenberg

Oferta ubezpieczenia sportowców firmy Kahlenberg – numer kontaktowy 800-007-008.

To nowa oferta, która została przygotowana specjalnie dla młodych sportowców i obejmuje w swojej ofercie opiekę lekarza specjalisty oraz fizjoterapeuty.

Pytania:
Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia prosimy kierować do firmy ubezpieczeniowej (Kahlenberg  800-007-008).

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia prosimy kierować do firmy ubezpieczeniowej (Kahlenberg  800-007-008,  InterRisk TU S.A. 887-777-112).