Wyjazd integracyjny uczniów do Jump World i Nibylandii

Szanowni Państwo!

Zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami, zapraszamy Państwa dzieci na spotkania integracyjne.
Zajęcia odbędą się wg następującego planu:

klasa 1 Wyjazd do Nibylandii (uczniowie z nazwiskami A – M włącznie)
31.05.2017r. (środa) 16:15 – zbiórka w Akademia Cafe ul. Andersa 22, powrót około 18:30

klasa 1 + 2 Wyjazd do Nibylandii (uczniowie klasy 1 z nazwiskami P – Z)
31.05.2017r. (środa) 17:15 – zbiórka w Akademia Cafe Tychy ul. Andersa 22, powrót około 19:30

klasa 3 Wyjazd do Jump World
30.05.2017r. (wtorek) 16:15 – zbiórka w Akademia Cafe Tychy ul. Andersa 22, powrót około 18:30

klasa 4 Wyjazd do Jump World
30.05.2017r. (wtorek) 17:15 – zbiórka w Akademia Cafe Tychy ul. Andersa 22, powrót około 19:30

Serdecznie zapraszamy !!!