Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Poniżej znajduje się formularz, poprzez który należy zapisać Ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 07:00 do 16:00.
Prosimy o podanie stałych godzin przebywania Ucznia w szkole.