19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży

Co roku, przez 19 pierwszych dni listopada, odbywa się światowa kampania: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, kończąca się w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W kampanii udział wzięli również Uczniowie SMS Tychy. Wspólnie z  Wychowawcami Uczniowie rozmawiali o agresji i jej skutkach, o empatii, rozpoznawaniu i reagowaniu na uczucia innych. Uczniowie najmłodszych klas dyskutowali o zachowaniu wobec kolegów, o niekrzywdzeniu, niewyśmiewaniu, niedokuczaniu i reagowaniu na przemoc. Poznali, co to jest Telefon Zaufania.

“Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej”(Fundacja po DRUGIE).