NASI SPECJALIŚCI

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z: Entermed Fizjo-Active – Fizjoterapia

ul. Harcerska 69, 43-100 Tychy

tel.: 577 490 900

e-mail: [email protected]

Uczniowie SMS Tychy mogą korzystać z bezpłatnych dyżurów fizjoterapeuty w naszej szkole, tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji przez trenera prowadzącego.

GODZINY SZKOLNYCH DYŻURÓW FIZJOTERAPEUTY – JOANNA RACHWALSKA: 

 • PONIEDZIAŁKI –  12:30-14:30
 • PIĄTKI – 11:30-13:30
 • Zajęcia logopedyczne dla Uczniów, prowadzi pedagog Pani Mgr Natalia Wojtala.

 

 • Natalia Wojtala – Magister Terapii Pedagogicznej, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej, podyplomowo ukończyła Logopedię oraz Medialną Emisję Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest metodykiem Metody Krakowskiej.
 • Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz społeczno-emocjonalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Swoje wsparcie i życzliwą pomoc codziennie oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu wysłucha, postara się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie samemu.
 • W wolnej chwili przebywa w towarzystwie, jej pasją są ludzie oraz szeroko pojęta kuchnia świata.

 

„Jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych relacji z innymi ludźmi” – Tony Robbins

 

 • Logopeda w szkole przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne i o ich wyniku informuje rodziców dziecka oraz wychowawcę. Z wymagającymi logopedycznego wsparcia dziećmi podejmuje zajęcia i wówczas przekazuje opiekunom dziecka wiedzę, jak mają prowadzić ćwiczenia logopedyczne w domu. Logopeda wskazuje na kolejność utrwalania głosek, pokazuje jak usprawniać aparat mowy, jak kształtować prawidłowy tor oddechowy, jak wywołać daną głoskę, przekazuje ćwiczenia, które mają ułatwić nabytą umiejętność. Bywa i tak, że przed podjęciem ćwiczeń lub w ich trakcie prosi o konsultację u innego specjalisty. Konsultacje takie mają na celu objęcie dziecka jak najlepszą formą pomocy.
 • Logopeda w przedszkolu/szkole pełni niejako funkcję przewodnika. Obowiązek codziennego utrwalania ćwiczeń spoczywa na opiekunach dziecka. Podobnie jak zaangażowanie w rozwijanie mowy dziecka od pierwszych dni życia. Wielu rodziców zapomina, że w dużej mierze sukces terapii zależy właśnie od codziennej pracy w domu.
 • Niezależnie od formy udzielanej pomocy rodzice dziecka powinni kontaktować się z logopedą. W naszej szkole możliwy jest kontakt za pośrednictwem MobiDziennika z Panią Natalią. Taka współpraca jest niezbędnym czynnikiem osiągnięcia przez dziecko dobrych wyników.

Zajęcia z dietetyki prowadzone są jako zajęcia grupowe/klasowe i prowadzi je p. Aleksandra Maciejewska oraz jako konsultacje indywidualne, które prowadzi p. Magdalena Sobolewska.

Jednocześnie Szkoła bierze udział w “Programie dla Szkół” – unijnym projekcie koordynowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i mającym na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Opiekę psychologiczną w Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy,  sprawują:

 

 • Psycholog sportu oraz trenerka umiejętności psychospołecznych – Mgr Sylwia Duch-Kozak

 

Absolwentka MISH na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych SWPS w Katowicach, m. In w zakresie psychologii sportu dzieci i młodzieży. Pracuje m.in. z zawodnikami trenującymi piłkę nożną, taniec, hokej, akrobatykę. Współpracuje z rodzicami sportowców, nauczycielami i trenerami. Zajmuje się zarówno profesjonalnymi sportowcami, jak i uczniami szkół sportowych. Szczególnie interesuje się wsparciem w sytuacjach kryzysowych, a także procesem motywacji.

 

 •  Psycholog sportu – Mgr Adrian Żernik

 

Ukończył studia z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii sportu. W ciągu ostatnich kilku lat uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychologicznej.

Na swoim koncie ma także przeprowadzone wykłady, w których poruszał zagadnienia z zakresu emocji, zachowań oraz procesów myślowych.

Swoją wiedzę stara się pozyskiwać jedynie od tych, którzy na działaniu ludzkiej psychiki znają się najlepiej.

“W pracy psychologa sportowego ważne jest dla mnie indywidualne podejście, bo każda sytuacja jest inna i wszystko powinno być rozpatrywane w oparciu o kontekst. Dlatego moim celem jest na początku poznać zawodnika, a następnie dopasować pod niego najbardziej adekwatne rozwiązania, nigdy nie odwrotnie.
Równie mocno stawiam na kształtowanie samodzielności u zawodników, z którymi współpracuję – starając się nie tyle dawać im gotowe rozwiązania, co uczyć w jaki sposób sami mogą do nich dochodzić, po to by później mogli być jak najmniej zależni od innych ludzi.” – jak pisz Pan Adrian.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.adrianzernik.com

Opiekę pedagogiczna w Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy  sprawują:

 

 

Pedagog – Mgr Wojciech Surma

 

 

 

 • pedagog / oligofrenopedagog / streetworker / mediator / kurator społeczny
 • ukończyłem m. in. Uniwersytet Jagielloński oraz Wyższą Szkołę Humanitas
 • jestem entuzjastą ciągłego rozwoju i poszukiwaczem nowych wyzwań pedagogicznych
 • nie stronię od teatru, kocham dobre kino i średnią książkę
 • tatrzańskie szlaki przemierzam szybciej, niż zdaje się to sugerować mój wygląd
 • umiem w Tik Toka
 • moim pedagogicznym mottem są słowa Rity Pierson:

Every child deserves a champion – an adult who will never give up on them, who understands the power of connection, and insists that they become the best that they can possibly be. (…) Teachers become great actors and great actresses. We come to work when we don’t feel like it, and we’re listening to policy that doesn’t make sense – and we teach anyway.

 

 • Pedagog – Mgr Natalia Wojtala 

 

Magister Terapii Pedagogicznej, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej, podyplomowo ukończyła Logopedię oraz Medialną Emisję Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest metodykiem Metody Krakowskiej.

Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz społeczno-emocjonalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Swoje wsparcie i życzliwą pomoc codziennie oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu wysłucha, postara się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie samemu.

W wolnej chwili przebywa w towarzystwie, jej pasją są ludzie oraz szeroko pojęta kuchnia świata.

 

„Jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych relacji z innymi ludźmi” – Tony Robbins

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – MGR NATALIA WOJTALA:

Poniedziałek  – 7:30-13:15
Wtorek –  8:45-13:15
Środa  – 10:45-16:30
Czwartek – 8:45-13:15
Piątek  – 8:45-13:15