NASI SPECJALIŚCI

Centrum Medyczne Ultra-Med-Strefa Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy

tel.: (32) 218 02 60

e-mail: [email protected]

 

W ramach współpracy z SMS Fizjo-Active Nasi Uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony  zespołu fizjoterapeutów  w regeneracji oraz powrocie do formy po kontuzji, a także w szybszym osiągnięciu celów.

Nasi Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych dyżurów, tylko i wyłącznie  po wcześniejszej rejestracji przez trenera prowadzącego w rejestracji SMS Fizjo-Active.

 

GODZINY SZKOLNYCH DYŻURÓW FIZJOTERAPEUTY – MGR SZYMON FOLĘGA: 

 • ŚRODA –  8:00-9:00
 • PIĄTEK – 13:00-14:00

 

 • Dyżury w szkole przeprowadza fizjoterapeuta Pan Mgr Szymon Folęga.
 • Mgr Szymon Folęga – fizjoterapeuta, zajmujący się terapią skolioz i wad postawy. Swoimi usługami obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, młodzież oraz dorosłych.
 • Jest absolwentem Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego.
 • W dotychczasowej karierze miał możliwość pracować w wielu miejscach, dzięki czemu przez lata poszerzał wachlarz swoich umiejętności i nabywał doświadczenia.
 • Ukończone kursy pozwalają nie tylko rozbudowywać warsztat pracy, ale także być na czasie z najnowszymi metodami pracy z pacjentem. Wśród nich znajdują się, m.in. kurs terapii skolioz idiopatycznych metodą FED, Lehnert-Schro
 • th, szkolenie z zakresu koncepcji PNF, diagnostyki obrazowej i wiele innych.
 • Na co dzień fascynuje go sport i jego różne oblicza: najnowsze wydarzenia w świecie motorsportu oraz piłki ręcznej, a także kroniki z dawnych lat. Sam stara się być aktywny, regularnie korzystając z zajęć na siłowni czy też uskuteczniać wieczorne bieganie.

 

 • W celu zapoznania się z szerszą ofertą usług SMS Fizjo-Active zapraszamy do kontaktu pod numerem 577 490 900 lub na stronie interntowej https://www.smsfizjoactive.pl/
 • Zajęcia logopedyczne dla Uczniów, prowadzi pedagog Pani Mgr Natalia Wojtala.

 

 • Natalia Wojtala – Magister Terapii Pedagogicznej, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej, podyplomowo ukończyła Logopedię oraz Medialną Emisję Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest metodykiem Metody Krakowskiej.
 • Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz społeczno-emocjonalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Swoje wsparcie i życzliwą pomoc codziennie oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu wysłucha, postara się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie samemu.
 • W wolnej chwili przebywa w towarzystwie, jej pasją są ludzie oraz szeroko pojęta kuchnia świata.

 

„Jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych relacji z innymi ludźmi” – Tony Robbins

 

 • Logopeda w szkole przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne i o ich wyniku informuje rodziców dziecka oraz wychowawcę. Z wymagającymi logopedycznego wsparcia dziećmi podejmuje zajęcia i wówczas przekazuje opiekunom dziecka wiedzę, jak mają prowadzić ćwiczenia logopedyczne w domu. Logopeda wskazuje na kolejność utrwalania głosek, pokazuje jak usprawniać aparat mowy, jak kształtować prawidłowy tor oddechowy, jak wywołać daną głoskę, przekazuje ćwiczenia, które mają ułatwić nabytą umiejętność. Bywa i tak, że przed podjęciem ćwiczeń lub w ich trakcie prosi o konsultację u innego specjalisty. Konsultacje takie mają na celu objęcie dziecka jak najlepszą formą pomocy.
 • Logopeda w przedszkolu/szkole pełni niejako funkcję przewodnika. Obowiązek codziennego utrwalania ćwiczeń spoczywa na opiekunach dziecka. Podobnie jak zaangażowanie w rozwijanie mowy dziecka od pierwszych dni życia. Wielu rodziców zapomina, że w dużej mierze sukces terapii zależy właśnie od codziennej pracy w domu.
 • Niezależnie od formy udzielanej pomocy rodzice dziecka powinni kontaktować się z logopedą. W naszej szkole możliwy jest kontakt za pośrednictwem MobiDziennika z Panią Natalią. Taka współpraca jest niezbędnym czynnikiem osiągnięcia przez dziecko dobrych wyników.
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy bierze udział w Ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym, którego celem jest poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem misji jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym przez nas projekcie zajmujemy się wdrażaniem zaawansowanych narzędzi badawczych, opracowywaniem szczegółowych raportów a także szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi.
 • Za bezpośredni kontakt ze szkołami i realizację praktyczną poszczególnych etapów tego projektu odpowiadają dietetycy.
 • Szczegóły dotyczące projektu znajda Państwo w linku poniżej.
 • https://zdrowaklasa.pl/
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy współpracuje z dietatykiem Panem Mgr Zbigniewem Kasprzyk.

 

 • Mgr Zbigniew Kasprzyk –  Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku trenerskim z pływania. Dodatkowo posiada specjalizację z odnowy biologicznej.
 • Od wielu lat zajmuje się aspektami żywienia i wspomagania w chorobach genetycznych – rdzeniowy zanik mięśni, dystrofii mięśniowych, chorobach metabolicznych – specjalista przyjazny insulinoopornym , doświadczony w pracy z pacjentami z zaburzeniami łaknienia. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowo-szkoleniowych, potrafiący wykorzystać szeroką wiedzę z różnych dziedzin nauk biologicznych w zindywidualizowanych.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: kasprzyk.fitdietetyk.pl

Tel: 501 471 825

E-mail: [email protected]

Opiekę psychologiczną w Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy,  sprawują:

 

 • Psycholog sportu oraz trenerka umiejętności psychospołecznych – Mgr Sylwia Duch-Kozak

 

Absolwentka MISH na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych SWPS w Katowicach, m. In w zakresie psychologii sportu dzieci i młodzieży. Pracuje m.in. z zawodnikami trenującymi piłkę nożną, taniec, hokej, akrobatykę. Współpracuje z rodzicami sportowców, nauczycielami i trenerami. Zajmuje się zarówno profesjonalnymi sportowcami, jak i uczniami szkół sportowych. Szczególnie interesuje się wsparciem w sytuacjach kryzysowych, a także procesem motywacji.

 

 •  Psycholog sportu – Mgr Adrian Żernik

 

Ukończył studia z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii sportu. W ciągu ostatnich kilku lat uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychologicznej.

Na swoim koncie ma także przeprowadzone wykłady, w których poruszał zagadnienia z zakresu emocji, zachowań oraz procesów myślowych.

Swoją wiedzę stara się pozyskiwać jedynie od tych, którzy na działaniu ludzkiej psychiki znają się najlepiej.

“W pracy psychologa sportowego ważne jest dla mnie indywidualne podejście, bo każda sytuacja jest inna i wszystko powinno być rozpatrywane w oparciu o kontekst. Dlatego moim celem jest na początku poznać zawodnika, a następnie dopasować pod niego najbardziej adekwatne rozwiązania, nigdy nie odwrotnie.
Równie mocno stawiam na kształtowanie samodzielności u zawodników, z którymi współpracuję – starając się nie tyle dawać im gotowe rozwiązania, co uczyć w jaki sposób sami mogą do nich dochodzić, po to by później mogli być jak najmniej zależni od innych ludzi.” – jak pisz Pan Adrian.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.adrianzernik.com

Opiekę pedagogiczna w Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy  sprawują:

 

 

Pedagog – Mgr Wojciech Surma

 

 

 

 • pedagog / oligofrenopedagog / streetworker / mediator / kurator społeczny
 • ukończyłem m. in. Uniwersytet Jagielloński oraz Wyższą Szkołę Humanitas
 • jestem entuzjastą ciągłego rozwoju i poszukiwaczem nowych wyzwań pedagogicznych
 • nie stronię od teatru, kocham dobre kino i średnią książkę
 • tatrzańskie szlaki przemierzam szybciej, niż zdaje się to sugerować mój wygląd
 • umiem w Tik Toka
 • moim pedagogicznym mottem są słowa Rity Pierson:

Every child deserves a champion – an adult who will never give up on them, who understands the power of connection, and insists that they become the best that they can possibly be. (…) Teachers become great actors and great actresses. We come to work when we don’t feel like it, and we’re listening to policy that doesn’t make sense – and we teach anyway.

 

 • Pedagog – Mgr Natalia Wojtala 

 

Magister Terapii Pedagogicznej, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej, podyplomowo ukończyła Logopedię oraz Medialną Emisję Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest metodykiem Metody Krakowskiej.

Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz społeczno-emocjonalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Swoje wsparcie i życzliwą pomoc codziennie oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu wysłucha, postara się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie samemu.

W wolnej chwili przebywa w towarzystwie, jej pasją są ludzie oraz szeroko pojęta kuchnia świata.

 

„Jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych relacji z innymi ludźmi” – Tony Robbins

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – MGR NATALIA WOJTALA:

Poniedziałek  – 7:30-13:15
Wtorek –  8:45-13:15
Środa  – 10:45-16:30
Czwartek – 8:45-13:15
Piątek  – 8:45-13:15