Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy

 • Profil piłka nożna rocznik 2009/2010
 • Profil hokej na lodzie rocznik 2009/2010
 • Profil taneczny rocznik 2009/2010
 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
 2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz załączniki do wydrukowania.
 3. Wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy,
  ul. Murarska 28, 43-100 Tychy do dnia  30 kwietnia 2024 r.:
  – Kwestionariusz zgłoszeniowy;
  – Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata (Załącznik do pobrania);
  – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w testach sprawnościowych (Oświadczenie do pobrania).
 4. Potwierdź udział w treningach selekcyjnych mailowo lub telefonicznie.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

PROFIL TANECZNY - NOWOŚĆ!

Zapraszamy do klasy profilu tanecznym, który skupia się na różnorodnych stylach tanecznych, w tym tańcu współczesnym, hip-hopie oraz akrobatyce.
Na naszych zajęciach łączymy technikę, ekspresję i kreatywność, po to, aby rozwijać Twoje umiejętności taneczne.

W ramach dziesięciogodzinnych zajęć z wychowania fizycznego zapewniamy kompleksowy trening, który obejmuje wzmacnianie mięśni, poprawę kondycji oraz rozwijanie zwinności i koordynacji. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy motywują do pracy nad sobą i rozwijania swojego talentu tanecznego.

Dołącz do naszej klasy i odkryj swoje możliwości w świecie tańca!

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I O PROFILU: PIŁKA NOŻNA

REJESTRACJA KANDYDATÓW
19.02.2024 r. – 30.04.2024 r. – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dostarczenie podpisanych dokumentów do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (43-100 Tychy, ul. Murarska 28)

TRENINGI SELEKCYJNE – Rocznik 2009/2010
06.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 13:00-15:00
13.05.2024 r. (poniedziałek) godz.13:00-15:00

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE  – Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN:
20.05.2024 r. (poniedziałek) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00)
21.05.2024 r. (wtorek) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00)
22.05.2024 r. (środa) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00) – termin tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zbiórka na terenie obiektów sportowych przy ulicy Andersa 22 w Tychach, prosimy, aby zawodnicy przebrani byli w stroje sportowe. Kandydaci przyjeżdżają na trening w strojach sportowych dostosowanych do warunków pogodowych (dres, ortalion, spodenki, koszulka treningowa, getry, buty piłkarskie „lanki” do przebrania).

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
03.06.2024 r. (poniedziałek)

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO LMS TYCHY
termin – 05.06.2024 r. (wtorek)

PODPISANIE UMOWY LMS Tychy 
termin 10.06.2024 r. -14.06.2024 r.

KRYTERIA NABORU - PIŁKA NOŻNA

KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

 Ponadpodstawowe IV letnie Liceum Ogólnokształcące

 1. Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata.
 2. Średnia ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN – realizowane podczas egzaminów sprawnościowych
  w dniach 20.05.2024 r. i 21.05.2024 r. oraz termin dodatkowy 22.05.2024 r.
 5. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego.

 

Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465 665 lub drogą mailową: [email protected] oraz trenerzy odpowiedzialni za nabór do klasy piłkarskiej:

trener  Marcin Trzebuniak (tel. 661 141 945)
trener Łukasz Morcinek (tel. 781 693 183)
trener Michał Goryczka (tel. 793 597 218)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - PIŁKA NOŻNA

HARMONOGRAM PRZEBIEGU TESTÓW

Dzień 1 – Testy sprawności ogólnej (maks. 40 punktów): Szybkość. FMS, Beep Test
Dzień 2 – Testy sprawności specjalnej (maks. 40 punktów): Gra 3v3 na 4 bramki, Gra 7v7 – 11v11

SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ PUNKTACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
03.06.2024 r. (poniedziałek)

POBIERZ OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO – TESTY SPRAWNOŚCIOWE

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I O PROFILU: HOKEJ

REJESTRACJA KANDYDATÓW
19.02.2025 r. – 30.04.2024 r. – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dostarczenie podpisanych dokumentów do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (43-100 Tychy, ul. Murarska 28)

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE:
Termin do ustalenia  – miejsce Lodowisko – Stadion Zimowy Tychy (43-100 Tychy, ul. De Gaulle’a 2)

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
03.06.2024 r. (poniedziałek)

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO LMS TYCHY
termin – 05.06.2024 r. (środa)

PODPISANIE UMOWY LMS Tychy 
termin 10.06.2024 r. – 14.06.2024 r.

KRYTERIA NABORU - HOKEJ

KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY
Ponadpodstawowe IV letnie Liceum Ogólnokształcące

 1. Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata.
 2. Średnia ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Testy sprawnościowe hokej na lodzie – realizowane podczas egzaminów sprawnościowych w dniu: termin do ustalenia.
 5. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego.
Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465 665 lub drogą mailową: [email protected] osoba odpowiedzialna za nabór do klasy hokejowej:

trener Dariusz Garbocz (tel. 600 943 874)

UWAGA!
K
lasa hokeja na lodzie zostanie zawiązana tylko w momencie, kiedy liczba kandydatów zakwalifikowanych podczas testów sprawnościowych osiągnie minimum 15 osób.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - HOKEJ

Opis testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy o profilu hokej.
TESTY SPRAWNOŚCIOWE – HOKEJ

 • duża ósemka przodem,
 • duża ósemka tyłem bez krążka,
 • jazda po slalomie przodem z krążkiem,
 • koperta z krążkiem,
 • gra szkoleniowa 5/5.

Opis testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy o profilu hokej.
TESTY SPRAWNOŚCIOWE  UZUPEŁNIAJĄCE 

 • skok w dal z miejsca
 • bieg na/1000m
 • siła dłoni
 • uginanie rąk w zwisie
 • bieg 4×10 m
 • siady z leżenia
 • skłon tułowia

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
03.06.2024 r. (poniedziałek)

POBIERZ OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO – TESTY SPRAWNOŚCIOWE

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM 2024/2025

Dane kandydata do klasy pierwszej

Profil klasy: *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Jestem zainteresowany/-a Bursą szkolną

Wypełnij FORMULARZ - ZAPISY DO BURSY

Jestem zainteresowany/-a obiadami w szkole

Zgody obowiązkowe

Sending

Rekrutacja uzupełniająca do klas II – IV na rok szkolny 2024/2025 trwa od 19.02.2024 r. do 31.08.2024 r.

 • Klasa profil piłka nożna
 • Klasa profil hokej na lodzie
ETAP I
 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy
 2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz załączniki do wydrukowania
 3. Poniższe wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy do dnia 31.08.2024 r.
  a) Kwestionariusz zgłoszeniowy
  b) Średnia ocen i oceny z półrocza szkoły ponadpodstawowej

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

ETAP II

Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

 1. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o braku przeciwskazań do udziału dziecka w testach sprawnościowych (do pobrania)
 2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto LMS Tychy ING Bank Śląski 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442. Wpłata ta jest potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego. Z wpłaty zwolnieni są członkowie Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy. Opłata będzie zwrócona w  przypadku niezakwalifikowania się podczas testów sprawnościowych.

 

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE 

 • piłka nożna – indywidualne testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej zgodne z wytycznymi PZPN
 • hokej na lodzie – indywidualne testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone indywidualnie.
Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów ustalana indywidualnie po kontakcie z sekretariatem szkoły.

 

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW

Wyniki testów sprawnościowych zostaną podane do wiadomości mailowo bądź telefonicznie.

trener odpowiedzialny za nabór do klasy piłkarskiej: Marcin Trzebuniak (tel. 661 141 945)
trener odpowiedzialny za nabór do klasy hokejowej: Dariusz Garbocz (tel. 600 943 874)
ETAP III

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi po:

 1. Podpisaniu umowy określającej warunki współpracy z LMS Tychy w sekretariacie szkoły przy ul. Murarskiej 28.
 2. Złożeniu 2 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie)
 3. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego
KONTAKT
 • Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465 665 lub [email protected]
 • trener odpowiedzialny za nabór do klasy piłkarskiej: Marcin Trzebuniak (tel. 661 141 945)
 • trener odpowiedzialny za nabór do do klasy hokejowej: Dariusz Garbocz (tel. 600 943 874)

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLAS II - IV

LICEUM 2024/2025 - Rekrutacja uzupełniająca do klas II-IV

Dane kandydata do klasy II - IV

Kandydat do klasy: *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Jestem zainteresowany/-a Bursą szkolną

Wypełnij FORMULARZ - ZAPISY DO BURSY

Jestem zainteresowany/-a obiadami w szkole

Zgody obowiązkowe

Sending

REGULAMIN REKRUTACJI – rok szkolny 2024/25

ILE KOSZTUJE SZKOŁA?

CZESNE:

 • 570 zł  czesne w  roku szkolnym 2024/2025,
 • 450 zł czesne w roku 2024/2025 dla osób korzystających z bursy.

Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

OBIADY:
Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie. Obecnie cena wynosi 22,00 zł za posiłek, cena od września 2024 r. może ulec zmianie.

BUS SZKOLNY – TRANSPORT
Szkoła nie zapewnia transportu uczniów do oraz ze szkoły.

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W LMS TYCHY?

Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 12h treningu piłkarskiego),
 • hokej na lodzie (tygodniowo: 11h wychowania fizycznego, 5h treningu hokej na lodzie).
O KTÓREJ GODZINIE ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE?

Lekcje zaczynamy o 8:05 i najpóźniej kończymy o 16.35

CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupowane są we własnym zakresie.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI/STROJE SPORTOWE?

MUNDURKI SZKOLNE

Mundurek szkolny jest strojem obowiązkowym i składa się z :

 • białej koszulki polo z logotypem szkoły,
 • zielonej bluzy z logotypem.

Mundurki można kupić w siedzibie Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy (Tychy, ul. Andersa 22).

 

STRÓJ SPORTOWY
(stroje nie są zapewniane przez szkołę)

 • WF – czarna koszulka z logo APN SMS Tychy, czarne spodenki
 • PIŁKA NOŻNA:
  – koszulka: czerwona / zielona
  – getry: czerwone / zielone
  – spodenki: czarne
  – ortalion (nieobowiązkowy)
  – dres sportowy: spodnie i bluza
 • HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2024/2025)

Strój z logo szkoły można kupić w siedzibie Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy (Tychy, ul. Andersa 22)

CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, pozwalające na trenowanie danego sportu. Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego. Szkoła współpracuje z lekarzem medycyny sportowej, który przyjmuje w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 (https://ums.net.pl/medycyna-sportowa/). Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest dodatkowo płatna.

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442 przed testami sprawnościowymi. Jeżeli, dziecko nie przejdzie testów sprawnościowych pozytywnie wpisowe zostanie Państwu zwrócone. W ramach wpisowego dla dzieci zakwalifikowanych zostanie zakupiony strój sportowy.

* Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 pod numerem telefonu 575 465 665.