Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy

Prowadzi rekrutację do klas pierwszych oraz uzupełniającą do klas drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilach piłka nożna oraz hokej
na rok szkolny 2022/2023

ZAPISY

Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy

Prowadzi rekrutację do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilach piłka nożna oraz hokej na rok szkolny 2022/2023

 • Klasa 1A profil piłka nożna rocznik 2007
 • Klasa 1B profil piłka nożna rocznik 2008
 • Klasa 1C profil hokej na lodzie rocznik 2007/2008
 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
 2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz załączniki do wydrukowania.
 3. Wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy,
  ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy do dnia 6 maja 2022 r.:
  – Kwestionariusz zgłoszeniowy;
  – Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata (Załącznik do pobrania);
  – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w testach sprawnościowych (Oświadczenie do pobrania).
 4. Potwierdź udział w treningach selekcyjnych mailowo lub telefonicznie.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Kwestionariusz LICEUM 2022/2023

Kwestionariusz LICEUM 2022/2023

Dane kandydata

Profil klasy: *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Jestem zainteresowany/zainteresowana:

Zgody obowiązkowe

Sending
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I O PROFILU: PIŁKA NOŻNA

REJESTRACJA KANDYDATÓW
23.02.2022 – 06.05.2022 r. – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dostarczenie dokumentów do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (43-100 Tychy, ul. Oświęcimska 51)

Uwaga! Zmianie uległy godziny treningów selekcyjnych i egzaminów sprawnościowych

TRENINGI SELEKCYJNE – Rocznik 2007/08
10.05.2022 (wtorek) godz. 13:00-15:00
12.05.2022 (czwartek) godz.13:00-15:00

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE  – Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN:
17.05.2022 r. (wtorek) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00)
18.05.2022 r.  (środa) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00)
19.05.2022 r. (czwartek) zbiórka o godz. 12.30 (testy godz. 13.00-16:00) – termin dodatkowy

Zbiórka na terenie obiektów sportowych przy ulicy Andersa 22 w Tychach, prosimy, aby zawodnicy przebrani byli w stroje sportowe. Kandydaci przyjeżdżają na trening w strojach sportowych dostosowanych do warunków pogodowych (dres, ortalion, spodenki, koszulka treningowa, getry, buty piłkarskie „lanki” do przebrania), nie ma możliwości skorzystania z szatni z prysznicami. Przed testami odbędzie się badanie temperatury, dezynfekcja, przydział do grup treningowych.

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
27.05.2022 (piątek) w godzinach wieczornych

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO LMS TYCHY
termin – 6.06.2022 r.

PODPISANIE UMOWY LMS Tychy 
termin 7.06 -10.06.2022 r.

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I O PROFILU: HOKEJ

REJESTRACJA KANDYDATÓW:
23.02.2022 – 06.05.2022 r. – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dostarczenie dokumentów do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (43-100 Tychy, ul. Oświęcimska 51)

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE:
20.05.2022 (piątek)  godz. 15.00 – miejsce SMS Arena (Tychy, ul. Lawendowa – wjazd od strony ul. Oświęcimskiej 51). Prosimy, aby zawodnicy przebrani byli w strój sportowy.
20.05.2022 (piątek)  godz. 16.00 – druga część testów Stadion Lekkoatletyczny (Tychy, ul. Edukacji)

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
27.05.2022 (piątek) w godzinach wieczornych

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO LMS TYCHY
termin – 6.06.2022 r.

PODPISANIE UMOWY LMS Tychy 
termin 7.06 -10.06.2022 r.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - PIŁKA NOŻNA

HARMONOGRAM PRZEBIEGU TESTÓW

Dzień 1 – Testy sprawności ogólnej (maks. 40 punktów): Szybkość. FMS, Beep Test
Dzień 2 – Testy sprawności specjalnej (maks. 40 punktów): Gra 3v3 na 4 bramki, Gra 7v7 – 11v11

SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ PUNKTACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
27.05.2022 (piątek) w godzinach wieczornych

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - HOKEJ

Opis testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy o profilu hokej.
TESTY SPRAWNOŚCIOWE – HOKEJ

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW
27.05.2022 (piątek) w godzinach wieczornych

KRYTERIA NABORU - PIŁKA NOŻNA

KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

 Ponadpodstawowe IV letnie Liceum Ogólnokształcące

 1. Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata.
 2. Średnia ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN – realizowane podczas egzaminów sprawnościowych w dniach 17.05.2022 i 18.05.2022  oraz termin dodatkowy 19.05.2022 r.
 5. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego.

 

Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465 665 lub drogą mailową: [email protected] oraz trenerzy odpowiedzialni za nabór do klasy piłkarskiej:

trener  Marcin Trzebuniak (tel. 511 613 404)
trener Łukasz Morcinek (tel. 781 693 183)
trener Jarosław Ziemba (tel. 693 153 888)
trener Michał Goryczka (tel. 793 597 218)

KRYTERIA NABORU - HOKEJ

KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY
Ponadpodstawowe IV letnie Liceum Ogólnokształcące

 1. Średnia ocen i oceny z półrocza klasy ósmej Szkoły Podstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata.
 2. Średnia ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Testy sprawnościowe hokej na lodzie – realizowane podczas egzaminów sprawnościowych w dniach 20.05.2022 r.
 5. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego.
Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465 665 lub drogą mailową: [email protected] osoba odpowiedzialna za nabór do klasy hokejowej

trener Dariusz Garbocz (tel. 512 898 233)

UWAGA!
K
lasa hokeja na lodzie zostanie zawiązana tylko w momencie, kiedy liczba kandydatów zakwalifikowanych podczas testów sprawnościowych osiągnie minimum 16 osób.

REGULAMIN REKRUTACJI – rok szkolny 2022/23

ILE KOSZTUJE SZKOŁA?

CZESNE:
W roku szkolnym 2022/2023 czesne wyniesie 500,00 zł. Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

OBIADY:
Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie. Obecnie cena wynosi 10zł za posiłek, cena od września 2022 r. może ulec zmianie.

BUS SZKOLNY:
Osoby dojeżdżające do szkoły spoza Tychów mogą skorzystać ze szkolnego busa i zakupić bilet miesięczny.

W roku szkolnym 2022/2023 można skorzystać z  2 podstawowych taryf:

 • taryfa A – 350,00 zł (dojazd do i ze szkoły)
 • taryfa B – 230,00 zł (dojazd w jedną stronę)

 

* Szczegółowe trasy oraz ceny karnetów są ustalane z uwzględnieniem zapotrzebowania na dojazd, dlatego ostateczne informacje możemy przekazać po zakończonej rekrutacji.

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W LMS TYCHY?

W klasach I LO Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 12h treningu piłkarskiego);
 • hokej na lodzie (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 8h treningu hokej na lodzie)

 

W klasach II LO  Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 12h treningu piłkarskiego);
 • hokej na lodzie (tygodniowo: 6h wychowania fizycznego, 8h treningu hokej na lodzie)
O KTÓREJ GODZINIE ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE?

Lekcje zaczynamy o 7:40 i najpóźniej kończymy o 16.35

CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupowane są we własnym zakresie.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI/STROJE SPORTOWE?

MUNDURKI SZKOLNE

Mundurek szkolny jest strojem obowiązkowym i składa się z :

 • białej koszulki polo z logotypem szkoły
 • zielonej bluzy z logotypem.

Mundurki można kupić poprzez stronę: https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

 

STRÓJ SPORTOWY
(stroje nie są zapewniane przez szkołę)

 • WF – wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023
 • PIŁKA NOŻNA – wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023)
 • JUDO – judoga (stroje nie są zapewnione przez szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi trener prowadzący na początku roku szkolnego 2022/2023

Strój z logotypem szkoły można kupić poprzez stronę : https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, pozwalające na trenowanie danego sportu (na druku otrzymanym w sekretariacie szkoły). Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego. Szkoła współpracuje z lekarzem medycyny sportowej, który przyjmuje w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 (https://ums.net.pl/medycyna-sportowa/). Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest dodatkowo płatna.

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442 przed testami sprawnościowymi. Jeżeli, dziecko nie przejdzie testów sprawnościowych pozytywnie wpisowe zostanie Państwu zwrócone. W ramach wpisowego dla dzieci zakwalifikowanych zostanie zakupiony strój sportowy:

 • dres z logotypem szkoły

 

* Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 pod numerem telefonu 575 465 665.

ZAPISY

Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy
prowadzi rekrutację do klas drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilach
piłka nożna oraz hokej na lodzie na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 23.06.2022r do 31.08.2022 r.

 • Klasa profil piłka nożna rocznik 2006/2007
 • Klasa profil hokej na lodzie rocznik 2006/2007
ETAP I
 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy
 2. Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz załączniki do wydrukowania
 3. Poniższe wypełnione i podpisane dokumenty dostarcz do sekretariatu Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy do dnia 31.08.2022 r. do godziny 15:00.
  a) Kwestionariusz zgłoszeniowy
  b) Średnia ocen i oceny z półrocza klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza kandydata (do pobrania)

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

ETAP II

Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

 1. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o braku przeciwskazań do udziału dziecka w testach sprawnościowych (do pobrania)
 2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto LMS Tychy ING Bank Śląski 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442. Wpłata ta jest potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego. Z wpłaty zwolnieni są członkowie Akademii SMS Tychy. Opłata będzie zwrócona w  przypadku niezakwalifikowania się podczas testów sprawnościowych.

 

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE 

 • piłka nożna – indywidualne testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej zgodne z wytycznymi PZPN
 • hokej na lodzie – indywidualne testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone indywidualnie.
Informacja o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów ustalana indywidualnie po kontakcie z sekretariatem szkoły.

 

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW

Wyniki testów sprawnościowych zostaną podane do wiadomości mailowo bądź telefonicznie.

trener odpowiedzialny za nabór do klasy piłkarskiej: Marcin Trzebuniak (tel. 511 613 404)
trener odpowiedzialny za nabór do klasy hokejowej: Dariusz Garbocz (tel. 512 898 233)
ETAP III

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi po:

 1. Podpisaniu umowy określającej warunki współpracy z LMS Tychy w sekretariacie szkoły przy ul. Oświęcimskiej 51.
 2. Złożeniu 2 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie)
 3. Ocena stanu zdrowia na bazie badań lekarskich wykonanych w poradni sportowej przez lekarza sportowego lub rodzinnego
KONTAKT
 • Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 575 465665 lub [email protected]
 • trener odpowiedzialny za nabór do klasy piłkarskiej: Marcin Trzebuniak (tel. 511 613404)
 • trener odpowiedzialny za nabór do do klasy hokejowej: Dariusz Garbocz (tel. 512898 233

Kwestionariusz LICEUM 2022/2023 - Rekrutacja uzupełniająca do klasy drugiej

Kwestionariusz LICEUM 2022/2023 - Rekrutacja uzupełniająca do klasy drugiej

Dane kandydata

Profil klasy: *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Jestem zainteresowany/zainteresowana:

Zgody obowiązkowe

Sending