Historia SMS Tychy

Od 2011 roku bardzo dynamiczny rozwój Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy spowodował, że po okresie budowy klubu i poszczególnych zespołów przyszedł czas na połączenie sportu z edukacją. 

W starym systemie szkolenia nie było powiązania na styku Szkoła-Klub-Rodzic i niejednokrotnie zawodnicy mieli problem z połączeniem obowiązków szkolnych z pasją i obowiązkami klubowymi. Projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego zakładał połączenie i ścisłą współprace na linii Zawodnik/Uczeń-Szkoła/Klub/Rodzic. Wspólne zindywidualizowane działania miały doprowadzić młodego sportowca do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych oraz sportowych, a co najważniejsze czas na to poświęcony miał być wykorzystywany efektywniej.  Uczeń/zawodnik zyskać miał również dodatkowy czas wolny popołudniami na realizowanie swoich, nie tylko, sportowych pasji oraz na spędzanie więcej czasu ze swoją rodziną.

Zindywidualizowany sposób pracy z uczniem/zawodnikiem skutkować miał podniesieniem jego rozwoju i wychowania. Dlatego Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy powołała do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, realizując powyższe cele. Wiosną 2017 roku odbyły się pierwsze spotkania informacyjne dla Rodziców a już od września Szkoła przyjęła blisko 110 Uczniów.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy, powstała jako pierwsza, tego typu placówka oświatowa, na mapie szkół w Tychach.

Rozwijając się razem z uczniami i wychodząc naprzeciw ich oraz Rodziców oczekiwaniom, w 2021 r. do życia powołane zostało Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy oraz Bursa, dla uczniów przyjezdnych.

Dziś w szkole podstawowej (SMS Tychy) uczy się ok. 350 Uczniów, w Liceum ok. 100, z czego 40 korzysta z Bursy SMS Tychy.