Historia SMS Tychy

Od 2011 roku bardzo dynamiczny rozwój Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy spowodował, że po okresie budowy klubu i poszczególnych zespołów przyszedł czas na połączenie sportu z edukacją. 

W starym systemie szkolenia nie było powiązania na styku Szkoła-Klub-Rodzic i niejednokrotnie zawodnicy mieli problem z połączeniem obowiązków szkolnych z pasją i obowiązkami klubowymi. Projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego zakłada połączenie i ścisłą współprace na linii Zawodnik/Uczeń-Szkoła-Klub-Rodzic. Wspólne zindywidualizowane działania doprowadzą młodego sportowca do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych oraz sportowych, a co najważniejsze czas na to poświęcony będzie efektywnie wykorzystany. Uczeń/zawodnik zyska również dodatkowy czas wolny popołudniu na realizowanie swoich nie tylko sportowych pasji, będzie mógł więcej czasu spędzić ze swoją rodziną.

Zindywidualizowany sposób pracy z uczniem/zawodnikiem skutkować będzie podniesieniem jego rozwoju i wychowania. Dlatego Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy powołała do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego realizując powyższe cele. Wiosną 2017 roku odbył się szereg spotkań informacyjno – promocyjnych dla rodziców i zawodników oraz Dni Otwarte Szkoły.

W maju przeprowadzone zostały testy sprawnościowe dla kandydatów do klas I-VII, a już w czerwcu zostały ogłoszone listy przyjętych do szkoły uczniów. W pierwszym w historii szkoły roku szkolnym 2017/18 naukę rozpoczęło blisko 110 uczniów klas I-VII. Jest to pierwsza tego typu placówka oświatowa na mapie szkół w Tychach.