O szkole

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY
ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA

O SZKOLE

Kim jesteśmy?

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy została założona przez Akademię Piłki Nożnej SMS Tychy w roku 2017. Przez ostatnie lata udało nam się przekonać do siebie i naszych metod pracy ponad 350 uczniów. Jesteśmy dumni z każdego osiągnięcia naszych podopiecznych.

Po co to robimy?

Naszym celem/misją jest wykształcenie i wychowanie młodego, kreatywnego, odpowiedzialnego i kulturalnego człowieka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem metod na miarę XXI wieku. Szukamy i stosujemy nowatorskie metody nauczania. Zarówno na zajęciach sportowych i edukacyjnych kształcimy umiejętność współpracy w grupie, która jest istotnym elementem w życiu każdego człowieka. Cieszą nas zarówno sukcesy sportowe jak i edukacyjne oraz wychowawcze. Priorytetem jest dla nas szacunek do ludzi.

Jak to robimy?

Stawiamy na indywidualizację naszej pracy i współpracy. Doskonalimy pracę w małej społeczności Ucznia: Uczeń / Rodzic / Wychowawca / Trener. Wszystkie wyzwania rozwiązujemy poprzez dialog i odnalezienie najlepszego rozwiązania dla dobra Ucznia.

Jak przebiega proces wychowawczy?

W naszej pracy kierunkujemy się na poznawanie swoich emocji i potrzeb. Uczymy określać emocje, nazywać je i radzić sobie z nimi szanując swoją społeczność i bliskich.

Kto wspomaga nas w pracy z uczniem?

Nasi uczniowie i ich rodziny są wspierani przez psychologa/pedagoga, który wspomaga radzenie sobie z emocjami dzieci i członków rodziny oraz umożliwia wskazywanie celów w pracy z uczniem/zawodnikiem.

Sport w szkole?

Każdego tygodnia nasi uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych w rozszerzonym zakresie. Składają się na nie zajęcia akrobatyki, piłki nożnej, judo oraz wychowania fizycznego. I to wszystko już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Opieka fizjoterapeutyczna?

Nasi uczniowie mają zapewnioną doraźną opiekę fizjoterapeutyczną w razie wystąpienia urazu.

Informacje szczegółowe o SMS Fizjo-Active dostępne są na stronie internetowej: www.smsfizjoactive.pl

Jak pomagamy być bliżej Rodzinie?

Wszystkie zajęcia edukacyjne i sportowe odbywają się między 7:40 a 16:35. Uczeń przychodzi do szkoły na godzinę 7:40, a kończy lekcje maksymalnie o 16:35.  Pozostały czas dzieci i rodzice mają dla siebie. Nie ma konieczności jeżdżenia na dodatkowe zajęcia czy wieczorne treningi. Uczeń wykonuje wszystko w ramach szkoły!!!

Dlaczego jest to takie korzystne dla rozwoju Młodego Ucznia/Sportowca?

Dzięki współpracy i częstej komunikacji (dziennik elektroniczny) na linii Rodzice – Szkoła – Trener wszyscy mają informacje o postępach i problemach w danej dziedzinie. Możemy czuwać nad rozwojem edukacyjnym, obciążeniami treningowymi i wychowaniem Młodego Człowieka.

Ile to wszystko kosztuje?

Czesne w SMS Tychy wynosi 500 zł. Nie obejmuje posiłków i zakupu stroju szkolnego (mundurek). Łatwo sobie obliczyć, że codzienne zajęcia dodatkowe i treningi po zajęciach w szkole o wiele bardziej obciążają Rodziców zarówno finansowo jak i przede wszystkim czasowo. Każdy uczeń zobowiązany jest do przynależności do klubu, z którym szkoła współpracuje.

Gdzie się uczymy i trenujemy?

Aktualnie wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w budynku przy ulicy Oświęcimskiej 51 w Tychach.

  

Większość zajęć sportowych odbywa się na SMS Arenie. Informacje szczegółowe o obiekcie dostępne są na stronie internetowej: www.smsarenatychy.pl oraz Facebook’u: www.facebook.com/smstychyarena/.

Nasi piłkarze trenują na obiektach sportowych Miasta Tychy przy ul. Andersa, Edukacji oraz Katowickiej.

ORGAN PROWADZĄCY

Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy

43-100 Tychy, ul. Andersa 22
tel.: 790-706-149, e-mail: [email protected]
www.akademiasmstychy.pl

NASI PARTNERZY