ERASMUS+

Miło nam poinformować, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Złożony wniosek KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej został zatwierdzony do realizacji na lata 2023-2024. W ramach programu otrzymaliśmy 33 279 EUR.

Przygotowany projekt nosi tytuł: Większa wiedza – większe możliwości w kreowaniu nowej jakości”. W ramach projektu planowane są mobilności grupy nauczycieli na kursy językowe oraz job shadowing do zagranicznych placówek edukacyjnych, a także wyjazd grupy uczniów do włoskiej szkoły sportowej.

Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli obejmująca naukę języków obcych i poznawania nowych odmiennych kulturowo metod i form pracy w tym zakresie pozwoli na dostrzeżenie sposobu pracy zespołowej w innym ujęciu. Znajdziemy również pomysły na przeniesienie metod pracy z innych krajów na grunt polskiej szkoły.

Pragniemy by wśród naszych uczniów wzrosła motywacja do nauki języków obcych oraz aby zdobyte doświadczenie przyczyniło się do rozwoju osobistego oraz kompetencji kluczowych.

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej naszej Szkoły.

Nauczycielami zaangażowanymi w działania związane z przedsięwzięciem są  pani Ewa Parysz-Musioł oraz pani Anna Królikowska.

W załączeniu Regulamin Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI Erasmus+

Koordynatorzy projektu

DOKUMENTY DO POBRANIA

LISTY