Job shadowing w ramach projektu Erasmus+ – Ferrol Hiszpania

W dniach 04.03 – 08.03.2024 nauczycielki naszej Szkoły: pani Ewa Parysz-Musioł i pani Anna Królikowska brały udział w obserwacji pracy – job shadowing w ramach projektu Erasmus+.

W czasie tygodniowego pobytu w hiszpańskiej szkole w miejscowości Ferrol, podnosiły swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w zajęciach szkolnych z różnych przedmiotów. Nauczycielki zapoznały się z organizacją pracy szkoły goszczącej, wymieniały doświadczenia z nauczycielami i dowiedziały się jak wygląda system szkolnictwa w Hiszpanii. Ponadto wzbogaciły swój warsztat o nowe metody, które będą mogły wykorzystać w pracy z młodzieżą w naszej Szkole.

Nauczycielki brały również udział w bogatym programie kulturalnym przygotowanym przez koordynatorów projektu. Po zakończeniu tygodniowej obserwacji pracy, pani Anna i pani Ewa otrzymały certyfikat potwierdzający udział w mobilności.