Mobilność Kadry nauczycielskiej – Erasmus+

Dzięki uprzejmości oraz zaangażowaniu organizacji przyjmującej Braga mob programowi mobilności Erasmus+,  nauczyciele naszej Szkoły mieli możliwość uczestniczenia w stażu typu „job shadowing”. Podczas stażu p. Marek Białoń, Wojciech Szweda oraz Dawid Kiedrowicz zapoznawali się z portugalskim systemem nauczania, infrastrukturą portugalskich szkół oraz wymianą dobrych praktyk. 🇵🇹
Najważniejszym elementem stażu była jednak wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą, nauczycielami oraz uczniami odwiedzanych szkół. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na szersze spojrzenie na sam proces nauczania a być może zaowocuje dalszą współpracą!