Przekaż 1% młodym sportowcom naszej szkoły!

Zachęcamy wszystkich podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.

Już teraz możesz wesprzeć rozwój młodych sportowców, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów! Przekaż 1% na rzecz naszej szkoły! Wypełnij pit według podpowiedzi poniżej lub skorzystaj z generatora klikając w baner! Jako cel szczegółowy należy wpisać: SMS Tychy. 

Wypełnij PIT

Pole “Numer KRS”:  000531207
Pole “Wnioskowana kwota”: Należy wpisać kwotę, która ma być przekazana organizacji, nie może przekroczyć 1% kwoty z pola “Podatek należny”, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Akademia-PIT-2-1-750x200-SMS

kliknij w baner i przekaż 1% podatku młodym piłkarzom!

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Na co Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy może przeznaczyć zebrane środki?

Środki pozyskane w ramach Akcji 1% można przeznaczyć na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach wdrożonych w APN GKS Tychy takich, jak:
1. Zakup sprzętu sportowego.
2. Wyposażenie sal lekcyjnych.
3. Dofinansowanie posiłków dla dzieci.
Oraz wiele innych wydatków związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży!

W imieniu uczniów, nauczycieli, dyrekcji Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy oraz całej społeczności Akademii
pragniemy serdecznie Ci podziękować za obdarzenie nas wielkim zaufaniem przekazując 1% swojego podatku!