Przygotowujemy się do nauki szycia!

Ładna ta żółta maszyna do szycia 😍