Wizyta przygotowawcza w Trieście we Włoszech w ramach projektu Erasmus +

W dniach 12-14 czerwca odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach projektu Erasmus+ we włoskiej szkole w Trieście. Nasza Szkoła była reprezentowana przez koordynatorki projektu – Annę Królikowską i Ewę Parysz-Musioł. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy, poznanie infrastruktury szkoły oraz szczegółowe omówienie programu pobytu naszych Uczniów w szkole goszczącej oraz zasad rewizyty włoskiej grupy w Polsce. Nauczycielki biorące udział w projekcie podzieliły się doświadczeniami, poznały wzajemne oczekiwania dotyczące współpracy obu placówek. Ustaliły zasady relacji/współdziałania, komunikowania się uczniów z rodzinami goszczącymi, sposób doboru rodzin goszczących oraz kwestie dotyczące wyżywienia.

Podczas spotkania uzgodniono termin pobytu w szkole goszczącej, który przewidujemy na październik 2023 r.

W trakcie pobytu we włoskiej szkole uczniowie będą wymieniać się doświadczeniem, poznawać kulturę i zwyczaje obu krajów oraz będą brali aktywny udział w zajęciach językowo – kulturowych. Liczymy na owocną współpracę i mamy nadzieję, że będziemy mogli wiele nauczyć się od naszych włoskich partnerów, dla których jest to już kolejny projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.