REKRUTACJA

Uprzejmie informuję, iż test sprawnościowy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy  odbędzie się 4 czerwca według harmonogramu:

Kandydaci do klas I, II, III  –  godzina 16:00  w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach (ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy) . Od godziny 15:45  zapraszamy do rejestracji kandydata.

Kandydaci do klas IV, VI, VII PIŁKA NOŻNA  –  godzina 15:15  na  boisku przy ul. Andersa 22 w Tychach . Od godziny 15:00 zapraszamy do rejestracji kandydata.

Kandydaci do klas IV, VI, VII AKROBATYKA – godzina 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach (ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy). Od godziny 16:45 zapraszamy do rejestracji kandydata.

 

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ORAZ

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO  KLASY I, II, III, VI, VII 

 

W przypadku niezakwalifikowania się podczas testów sprawnościowych grupy min. 13 osób do klasy III na rok szkolny 2019/2020, klasa nie zostanie utworzona.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Do dn. 24 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Po dokonaniu rejestracji on-line należy wydrukować kwestionariusz osobowy kandydata, następnie podpisany egzemplarz złożyć w sekretariacie szkoły.
Ponadto, kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć następujące dokumenty:
1.Książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa w próbie sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł którą należy dokonać na konto SMS Tychy ING Bank Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta jest potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego. W przypadku niezakwalifikowania się do SMS Tychy opłata zostanie zwrócona na konto wpłacającego po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin sprawnościowy z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie opłata nie zostanie zwrócona.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 4 czerwca 2019 roku. Informacja o godzinach i miejscu testów dla poszczególnych klas będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00.