Szkoła Podstawowa – Rekrutacja 2024/2025

ZAPISY

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY OBYWA SIĘ DO KLAS Z NASTĘPUJĄCYMI DYSCYPLINAMI SPORTOWYMI:

REKRUTACJA DO KL. IV 

W klasie IV SMS Tychy (drugi etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • klasa o profilu piłki nożnej: chłopców i dziewcząt  (tygodniowo: 12 godzin treningu specjalistycznego, 4 godziny wychowania fizycznego z przygotowaniem motorycznym, 2 godziny judo w klasach 4 i 5)
 • klasa o profilu akrobatycznym (tygodniowo: 12 godzin treningu akrobatycznego, 4 godziny wychowania fizycznego)
 • klasa o profilu judo ( tygodniowo: 12 godzin treningu judo, 4 godziny wychowania fizycznego)
 • klasa o profilu hokeja na lodzie (tygodniowo: 12 godzin tygodniowo treningu hokeja na lodzie, 4 godziny wychowania fizycznego)

* Kwestionariusz Kandydata do klas IV będzie dostępny zgodnie  z terminami rekrutacji, tj. w dniu 29 kwietnia 2024 r. od godz. 12.00 do 20 maja 2024 r. do godz. 12.00



REKRUTACJA DO KL. I 

W klasie I SMS Tychy (pierwszy etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • klasa o profilu akrobatycznym z elementami tańca (tygodniowo: 8 godzin treningu akrobatycznego, 3 godzin zajęć tanecznych,  3 godziny wychowania fizycznego, 2 godziny judo, 1 godzina szachów);
 • klasa o profilu akrobatycznym z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 7 godzin treningu akrobatycznego, 8 godzin treningu piłki nożnej, 3 godziny wychowania fizycznego, 2 godziny judo, 1 godzina szachów);
 • klasa o profilu akrobatycznym z elementami judo (tygodniowo: 7 godzin treningu akrobatycznego, 6 godzin treningu judo, 3 godziny wychowania fizycznego, 1 godzin szachów);
 • klasa o profilu akrobatycznym z elementami hokeja na lodzie (tygodniowo: 7 godzin  treningu akrobatycznego, 4 godziny treningu hokeja na lodzie, 3 godziny wychowania fizycznego, 1 godzina szachów).   * warunkiem utworzenia klasy jest przyjęcie min. 6 uczniów-zawodników

Zajęcia w klasie akrobatycznej z elementami tańca prowadzone są przy współpracy z AKRO-GYM Mikołów oraz PUNKT Mikołów Szkoła Tańca.

* Kwestionariusz Kandydata do klas I będzie dostępny zgodnie  z terminami rekrutacji, tj. od  12 lutego 2024 r. od godz. 12.00 do 8 marca 2024 r. do godz. 12.00

 

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA, znajduje się w dolnej części ekranu. Należy go wypełnić i wysłać w formie elektronicznej,  DOKONUJĄC WYBORU KLASY Z WŁAŚCIWYM DLA KANDYDATA PROFILEM SPORTOWYM, a następnie kwestionariusz należy wydrukować i podpisany egzemplarz dostarczyć do Sekretariatu SMS Tychy. Etapy dalszego postępowania rekrutacyjnego opisane będą w mailu potwierdzającym wysłanie formularza.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły:

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy!

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

Formularz rejestracyjny jest niedostępny.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZAPISY

Szanowni Państwo,

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy prowadzi rekrutację uzupełniającą, w miarę dostępności miejsc w oddziale.

 

W dolnej części ekranu znajduje się Kwestionariusz Kandydata, który należy wypełnić w formie elektronicznej, aby zapisać dziecko do systemu rekrutacyjnego. Etapy dalszego postępowania rekrutacyjnego opisane są w mailu potwierdzającym wysłanie formularza.

 

W klasie I-III  SMS Tychy (pierwszy etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • akrobatykę z elementami tańca
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej
 • akrobatykę z elementami judo
 • akrobatyka z elementami hokeja na lodzie (kl. II i III)

 

W klasach IV-VIII SMS Tychy (drugi etap edukacyjny) można wybrać następujące dyscypliny:

 • klasa o profilu piłki nożnej
 • klasa o profilu akrobatycznym
 • klasa o profilu judo

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy!

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Kwestionariusz kandydata - rekrutacja uzupełniająca SMS Tychy

Kwestionariusz kandydata - rekrutacja uzupełniająca SMS Tychy

Dane osobowe kandydata

Adres zamieszkania

Kandydat do klasy: *
Dyscyplina:
Dyscyplina:
*Jeśli dziecko nie jest/nie było członkiem innego klubu, prosimy wpisać "Nie dotyczy"
Czy jestem zainteresowany transportem szkolnym (dotyczy tylko osób spoza Tychów) *

Dane opiekuna prawnego kandydata

Zgody obowiązkowe

WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

Klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych osób, które biorą udział w rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 51, 43-100 Tychy, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
2. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji.
4. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
5. Dane nie będą profilowane.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Tychy: [email protected]

Sending
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 1
 • 12 lutego 2024 r. od godz. 12.00 – 8 marca 2024 r. do godziny 12:00 – wypełnij on-line kwestionariusz Kandydata i złóż w Sekretariacie podpisaną kopię;
 • 14 marca 2024 r. od godz. 14:45 w SMS Arena, (Tychy, ul. Lawendowa 12) – przyjdź z Kandydatem na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica) – szczegółowe godziny testów podane będą w osobnej wiadomości;
 • 20 marca 2024 r. o godzinie 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 2- 5 kwietnia 2024 r. między godziną 8:00 a 17:00 – potwierdź wolę przyjęcia Kandydata do SMS Tychy poprzez podpisanie z nami umowy, dostarcz 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • 8 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – ogłosimy listę Uczniów klas pierwszych
 • do 23 sierpnia 2024 r. – donieś zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia sportowca) o zdolności Kandydata do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego – BRAK KARTY w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów (Zawodnicy APN SMS TYCHY , posiadający ważne zaświadczenie lekarskie w Klubie,  dostarczają do Szkoły  kopię zaświadczenia).
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY 4
 • 29 kwietnia 2024 r. od godz. 12:00 – 20 maja 2024 r. do godz.12:00 – Wypełnij on-line kwestionariusz Kandydata i złóż w Sekretariacie podpisaną kopię;
 • 21 maja 2024 r. – Podamy godzinę testów sprawnościowych,  poprzez wysłanie na adresy mailowe podane w kwestionariuszu;
 • 22 maja 2024 r.  SMS Arena (Tychy, ul. Lawendowa 12) – Przyjdź z Kandydatem na testy sprawnościowe (zabierz ze sobą oświadczenie rodzica);
 • 4 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 – Podamy wyniki testów sprawnościowych;
 • 12- 14 czerwca 2024 r. między godziną 8:00 a 17:00 – Potwierdź wolę przyjęcia Kandydata do SMS Tychy poprzez podpisanie z nami umowy, donieś: 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • 17 czerwca 2024 r.  – Ogłosimy listę uczniów klas czwartych;
 • do 30 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 – Dostarcz świadectwo ukończenia przez Kandydata poprzedniej klasy i promocji do kl. IV;
 • do 23 sierpnia 2024 r. – Dostarcz do Sekretariatu zaświadczenie lekarskie (Kartę zdrowia sportowca) o zdolności Kandydata do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego – BRAK KARTY w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów (Zawodnicy APN SMS TYCHY, posiadający ważne zaświadczenie lekarskie w Klubie,  dostarczają do Szkoły kopię zaświadczenia.)

.

 

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 • W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nabór uzupełniający do klas I – VIII odbywa się przez cały rok szkolny. O przyjęciu do Szkoły decydują umiejętności oceniane przez koordynatora szkolenia z danej dyscypliny sportowej w porozumieniu z trenerem prowadzącym, który przeprowadza testy w określony sposób dla danej dyscypliny sportu. Terminy ustala Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej (informację o terminach otrzymają Państwo za pośrednictwem Sekretariatu).

Kwestionariusz Kandydata dostępny pod linkiem poniżej.

Rekrutacja 2022/2023

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

2024/2025

 

 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLAS I:

– akrobatka z elementami tańca,

– akrobatyka z elementami piłki nożnej,

– akrobatyka z elementami judo,

– akrobatyka z elementami hokeja na lodzie (od Kandydata do klasy akrobatycznej z elementami hokeja na lodzie wymagana będzie umiejętność jazdy na łyżwach na poziomie co najmniej dobrym – dodatkowe próby sprawności na lodzie. O terminie testów sprawnościowych na lodzie, Rodzice/Opiekunowie prawni* zakwalifikowanych Kandydatów zostaną poinformowani indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.).

OPIS PRÓB SRAWNOŚCIOWYCH + PUNKTACJA DO KLAS I:


 • OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY IV O PROFILU HOKEJOWYM (WYŁĄCZNIE REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023).

– Opis prób sprawnościowych do testów sprawnościowych w rekrutacji wewnętrznej do drugiego etapu edukacyjnego dla Uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy, zostanie przesłany Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu*  indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • O przyjęciu do SMS Tychy decydują umiejętności oceniane przez Koordynatora szkolenia z danej dyscypliny sportowej, w porozumieniu z Trenerem prowadzącym, który przeprowadza testy w określony, dla danej dyscypliny, sposób.

DZIEŃ OTWARTY

2024/2025

 • TERMIN: 24 LUTEGO 2024 r. (sobota)
 • GODZINA: 10:00 – 12:00
 • MIEJCE:

–  SMS ARENA (UL. LAWENDOWA 12, 43-100 TYCHY)

–  SMS TYCHY (UL. OŚWIĘCIMSKA 51, 43-100 TYCHY)

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na Dzień Otwarty dla Kandydatów do klas pierwszych oraz czwartych.

Nie zabraknie miejsca również dla tych, którzy są ciekawi Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.

Każde Dziecko otrzyma upominek oraz będzie miało możliwość spróbowania swoich sił plastycznych, tanecznych, językowych oraz sportowych.

Uczestników czeka mnóstwo niezapomnianej zabawy, a Rodzice będą mogli zobaczyć budynek szkolny, halę do treningów specjalistycznych oraz porozmawiać z Dyrektorami Szkoły oraz Nauczycielami.

Plan Dnia Otwartego w budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy):

 • 10:00 – rozpoczęcie Dnia Otwartego SMS Tychy;
 • 10:10 – 12:00 – zajęcia pokazowe:

– świetlicowy świat zabaw – gry i zabawy dla każdego (parter);

– tryb kreatywny – zabawy oraz prace plastyczne (I piętro);

– językowe tańce, hulańce – tańce i zabawy w języku angielskim oraz w języku włoskim (I piętro);

– kraina chemika – pokaz doświadczeń fizycznych/chemicznych (I piętro);

 • 12.00 – zakończenie.

 

Plan Dnia Otwartego w Hali Sportowej SMS Arena (ul. Lawendowa 12, 43-100 Tychy):

 • 10:00 – rozpoczęcie Dnia Otwartego SMS Tychy;
 • 10:00 – 12:00 – zajęcia pokazowe:

pokazy Uczniów specjalizacji akrobatycznej

pokazy taneczne

pokazy Uczniów specjalizacji judo

mecz piłki nożnej zawodników APN SMS TYCHY / SMS Tychy 

 • 12:00 – zakończenie.
ILE KOSZTUJE SZKOŁA?
 • CZESNE:

W roku szkolnym 2023/2024 czesne wynosi 570,00 zł. (czesne na nowy rok szkolny może ulec zmianie). Jest to jedyna obowiązkowa opłata za szkołę i zajęcia sportowe. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów ze względu na członkostwo Ucznia w klubie, który prowadzi treningi sportowe.

 • OBIADY:

Uczeń może korzystać z obiadów szkolnych. W skład posiłku wchodzi zupa oraz drugie danie. Obecnie cena wynosi 16,50 zł za posiłek, cena aktualna na styczeń 2024 r., może ulec zmianie.

 • BUS SZKOLNY:

Osoby dojeżdżające do szkoły spoza Tychów mogą skorzystać ze szkolnego busa i zakupić bilet miesięczny.

W roku szkolnym 2023/2024 można skorzystać z 3 podstawowych taryf:

 

 • taryfa A – 450,00 zł (dojazd do i ze szkoły);
 • taryfa B – 400,00 zł (dojazd w jedną stronę plus 2 dojazdy w tygodniu w drugą stronę);
 • taryfa C – 350,00 zł (dojazd w jedną stronę).

* Szczegółowe trasy oraz ceny karnetów są ustalane z uwzględnieniem zapotrzebowania na dojazd, dlatego ostateczne informacje możemy przekazać po zakończonej rekrutacji.

W procesie rekrutacji pobierana jest opłata wpisowa w wys. 200,00 zł. W ramach opłaty Uczeń otrzymuje wyprawkę, na którą składają się 3 koszulki treningowe i spodenki. W przypadku rezygnacji z procesu rekrutacji opłata jest zwracana.

JAKIE SPORTY MOŻNA UPRAWIAĆ W SMS TYCHY?

W klasach 1-3 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • akrobatykę z elementami tańca kl. I (tygodniowo: 6 h akrobatyki, 5 h tańca, 2h judo, 1h szachów, 2h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami piłki nożnej (tygodniowo: 8h treningu piłkarskiego, 6h akrobatyki, 2h judo, 1h szachów, 2h wychowania fizycznego);
 • akrobatykę z elementami judo (tygodniowo: 6h judo, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego);
 • akrobatyka z elementami hokeja na lodzie (tygodniowo: 4h treningu hokeja na lodzie, 7h akrobatyki, 1h szachów, 3h wychowania fizycznego).

W klasach 4-8 w roku szkolnym 2023/2024 Uczeń może wybrać poniższe dyscypliny:

 • piłkę nożną – tygodniowo: 12h treningu piłkarskiego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo);
 • akrobatykę – tygodniowo: 12h treningu akrobatycznego, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5 2h judo);
 • judo – tygodniowo: 12 h treningu judo, 4h wychowawnia fizycznego.
 • hokej – (tygodniowo: 12h treningu hokeja na lodzie, 4h wychowania fizycznego (w klasach 4-5: 2h judo)) –
O KTÓREJ ZACZYNAJĄ SIĘ I KOŃCZĄ LEKCJE? CZY FUNKCJONUJE ŚWIETLICA?
 • Lekcje zaczynamy o 7:40 i najpóźniej kończymy o 16.40;
 • Świetlica działa od 7:00 do 17:00.
CZY SZKOŁA KUPUJE PODRĘCZNIKI?

Tak, podręczniki do przedmiotów obowiązkowych kupuje Szkoła i wypożycza Uczniowi na dany rok szkolny. Ćwiczenia/podręcznik do religii i języka włoskiego zakupują Rodzice.

CZY W SZKOLE SĄ MUNDURKI/STROJE SPORTOWE?

MUNDURKI SZKOLNE

Mundurek szkolny składa się z białej koszulki polo z logotypem szkoły i granatowego sweterka również z logotypem. Mundurki można kupić poprzez stronę:  https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

STRÓJ SPORTOWY W PIERWSZYM ETAPIE EDUKCYJNYM:

 • WF – koszulka w kolorze czarnym;
 • AKROBATYKA – koszulka w kolorze czerwonym lub strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi Trener prowadzący na początku roku szkolnego) – stroje nie są zapewnione przez Szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej, na którą składają się 3 koszulki treningowe oraz spodenki);
 • PIŁKA NOŻNA – koszulki w kolorze zielonym (stroje nie są zapewnione przez Szkołę)
 • JUDO – judoga (stroje nie są zapewnione przez Szkołę);
 •  HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi Trener prowadzący na początku roku szkolnego – stroje nie są zapewnione przez Szkołę).

 

STRÓJ SPORTOWY W DRUGIM ETAPIE EDUKCYJNYM:

 • WF – koszulka w kolorze czarnym;
 • AKROBATYKA strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi Trener prowadzący na początku roku szkolnego 2023/2024) – stroje nie są zapewnione przez Szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • PIŁKA NOŻNA – koszulki w kolorze zielonym oraz czerwonym (stroje nie są zapewnione przez Szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej);
 • JUDO – judoga (wykaz sprzętu przedstawi Trener prowadzący na początku roku szkolnego 2023/2024 – stroje nie są zapewnione przez Szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej).
 •  HOKEJ – strój specjalistyczny (wykaz sprzętu przedstawi Trener prowadzący na początku roku szkolnego 2023/2024 – stroje nie są zapewnione przez Szkołę z wyjątkiem wyprawki szkolnej).

 

 • Strój z logotypem szkoły można kupić poprzez stronę:

https://www.akademiasmstychy.pl/sklep/

https://machikogym.com/product-category/odziez-klubowa/acro-gym-mikolow/

CZY W SZKOLE OBOWIĄZUJE WPISOWE?

Tak, wpisowe podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 wynosi 200,00 zł i należy je wpłacić na konto ING: 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791 przed testami sprawnościowymi.  W ramach wpisowego, dla dzieci zakwalifikowanych do Szkoły, zostanie zakupiona wyprawka szkolna, w której, skład wchodzą:

 • 3 koszulki treningowe z logotypem Szkoły;
 • spodenki z logotypem Szkoły.

 

* Członkowie klubu APN SMS Tychy są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

CZY UCZEŃ MUSI MIEĆ DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE, ABY UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY?

Tak, każdy Uczeń powinien złożyć w Szkole aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego, pozwalające na trenowanie danego sportu (druk Karty Zawodnika do odebrania w Sekretariacie Szkoły). Badania można wykonać u lekarza sportowego lub rodzinnego.

W roku szkolnym 2024/2025 Zaświadczenie lekarskie muszą Państwo dostarczyć do Szkoły najpóźniej do dnia 23.08.2024 r.

ILU UCZNIÓW JEST W KLASACH?

Liczba Uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru Uczniów o tym samym poziomie sportowym w danej dyscyplinie i w roku szkolnym 2024/2025  wynosi:

dla klas I – 20 Uczniów

dla klas IV- 22 Uczniów.

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o powiększeniu liczby przyjętych Uczniów do danego oddziału, po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

DO KIEDY PODPISUJEMY UMOWĘ ZE SZKOŁĄ?

Cykl edukacyjny w Szkole Mistrzostwa Sportowego Tychy jest podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap edukacyjny obejmuje kl. I-III (edukację wczesnoszkolną).

Drugi etap edukacyjny obejmuje kl. IV-VIII.

Każdy Uczeń przechodzi rekrutację dwa razy – do pierwszej i czwartej klasy, tym samym zawierane są 2 umowy.

JAKICH JĘZYKÓW MOZNA SIĘ UCZYĆ W SZKOLE?

Od pierwszej klasy Uczniowie zaczynają przygodę z językiem angielskim i włoskim.

 • Uczniowie klas I:  1h j. włoskiego, 3h j. angielskiego/tygodniowo;
 • Uczniowie klas II:  1h j. włoskiego, 4h j. angielskiego/tygodniowo;
 • Uczniowie klas III:  1h j. włoskiego, 5h j. angielskiego;
 • Uczniowie klas IV: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego;
 • Uczniowie klas V:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego;
 • Uczniowie klas VI:  2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego;
 • Uczniowie klas VII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego;
 • Uczniowie klas VIII: 2h j. włoskiego, 5h j. angielskiego.
 • W klasach III-VIII realizowana jest podstawa programowa oraz konwersacje.
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 oraz dotyczących funkcjonowania i życia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy uzyskają Państwo pod numerem telefonu 532 844 338 lub mailem: [email protected].

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od godz. 7:00 do 15:00.